Referater 2011

Referat november 2011

 1. Skal vi sælge film?
  Hvordan skal de inddeles? I portioner af ½ time
  Skal vi sælge film der ikke har være vist? Ja
  Priser. Besluttes næste gang
 2. Foreningen
  Siden sidst.
  Annalise og Kirsten har besøgt skovfoged Knudsen og fået en mundtlig beretning.
  Kirsten Juul er død. Vi sender en bårebuket.
  Viggo Hansen, Lillegården er også død.
 3. Julefrokost. Afbud fra Thorkild og Bent
 4. Generalforsamling, foredrag? Kirsten spørger Arne Holgersen
 5. Nyt fra Arkivrådet/Kommunen. Vi modtager samme tilskud i 2012  som i 2011
 6. Nyt fra SLA
 7. Post og mail.
  Fotos modtaget fra Outsen.
  Forespørgsel vedr. billeder med forbindelse til modstandsbevægelsen.
  Vi har ikke noget.
 8. Runde. Alle spørges.

Dagsorden april 2011

 1. Arkivet
       1. Film. Forslag: Vi skiftes til at se den ene kopi inden vi registrerer
        Majbritt, Ida og Annelise ser hver en
       2. Opbevaring af avisudklip
        Forslag: Arkivskabe med hængemapper. Annelise godtager
       3. Regler for benyttelse af arkivet
        Kirsten laminerer regler. De ophænges på døren
       4. Bestyrelsen og andres erindringer.
        Forslaget blev positivt modtaget. Mulighed for at få Inger Eriksen til at skrive
       5. Afleveringsdokument – Udsat
       6. Priser og betingelser på foto, kopi, film – Udsat
 2. Nyt fra Arkivrådet
 3. Regnskab skal overføres til Arkivrådets dokument
  Ulla indskriver regnskab i Arkivrådets dokument og sender det til Kirsten
 4. Nyt fra SLA
 5. Post og mail
 6. Arkivets lokale / Nyt fra skole
  Møde med skoleleder og bestyrelse – udendørs lys og problemer med internet og åbningstider medtages til møde. Lån af projektor?
  Gardiner – Kirsten og Annelise køber i maj
  Udendørs lys
 7. Årsplan færdiggøres – Holm Hansen har sagt god for at benytte haven til kaffen. Endelig dato  aftales af Kirsten
  F
  oreløbig:
  Gåtur i maj, mosen rund, med start og kaffe hos Holm-Hansen. Kirsten spørger om han vil 13/10                    Filmaften
  12/11                    Arkivernes dag
  9/3                       Generalforsamling
 8. Runde. Alle spørges.
  Hjemmearbejde til Majbrit – Ulla forsøger at finde noget

Referat marts

 1. Runde hvor alle medlemmer fremkommer med ønsker for arbejdet fremover.
  Alle ville gerne arbejde med det de plejer.
 2. Møder fremover
  Hvor ofte skal vi mødes?
  Skal åbningstider ændres?
  Skal der skrives referat?
  Ingen ændringer i forhold til tidligere.
 3. Arkivet
  Investeringer. Der er mulighed for at investere i scanner og printer.
  Regler for benyttelse af arkivet. udsat
  Priser på foto, kopi, film. udsat
 4. Nyt fra Arkivrådet
  Ida og Ulla skal til møde i arkivrådet 12/4
 5. Nyt fra SLA
 6. Post og mail
 7. Arkivets lokale / Nyt fra skolen
  Møde med skoleleder og bestyrelse. Der er sendt mail til skoleleder og bestyrelse vedr. møde
  Rengøring af lokale. Majbrit, Kirsten og Ida gør rent.
  Gardiner. Kirsten sørger for gardiner
  Udendørs lys. Udendørs lys medtages på møde med skolen
 8. Årsplan aftales
  Foreløbig:
  Gåtur i maj, mosen rund, med start og kaffe hos Holm-Hansen. Kirsten spørger om han vil fortælle under kaffen.
  13/10                    Filmaften
  12/11                    Arkivernes dag
  9/3                       Generalforsamling