Referater 2012

Referat oktober 2012

 1. Planlægning af Arkivernes dag. Vi mødes kl. 10
  Hvem bager? Kirsten bager
 2. Skal vi have pizza? Ja, vi må købe i Haarby, da Jordløse ikke er åben
 3. Nyt fra kommunen/arkivrådet.
  Lokalavisen til næste år. Skoler. Mindesten – fredninger – vandmøller.
  Prispolitik på kopi, foto, film. Begge afgøres ved arkivsrådsmødet. 
 4. Hvordan skal kurser betales? Direkte af Ingemann
 5. Nyt fra SLA. Ulla skal på kursus i Nr. Broby, Odense og Vejle
 6. Post/mail.
  Pligtaflevering. Ulla bestiller returpakkeseddel
  Workshop Historisk Atlas. Ingen vil deltage
 7. Runde. Alle spørges.
  Evt. nødvendigt at købe brænderprogram til film.
  Billeder modtaget fra gåturen rundt om Søbo sø .
  Julefrokosten afholdes den 7/12 hos Maibrit

Referat september 2012

 1. Planlægning af filmaften. Hvilke film skal vi se? . Bl.a.: Præstegårdsbrand, Hattebæk, Frisør Jakobsen, sort/hvid Haarby-film
  Hvem sørger for kaffe? Majbrit og Inger Eriksen. Ulla laver plakat.
  Hvilke priser skal vi tage for film? Omkring 100 kr. pr. ½ time, vi afventer Arkivrådet
 2. Skal vi have et emne til Arkivernes dag? Skolerne foreslået af Kirsten, vedtaget
 3. Nyt fra kommunen/arkivrådet.
 4. Nyt fra SLA. Ulla har været på Arkibas-kursus
 5. Post/mail. Margit Egdal har bedet om et billede fra Jordløse skole til Vestfyns Hjemstavn, hun får et gratis.
 6. Runde. Alle spørges. Præstevikaren vil gerne komme på besøg med konfirmanderne. De er selvfølgelig velkomne.

Referat  maj 2012

 1. Priser på foto/kopi. Prisen fastsætte fælles for alle arkiver.
 2. Nyt fra kommunen/arkivrådet. Arkivrådet planlægger at arrangere et besøg på Brahesholmskolen for alle arkiver 
 3. Nyt fra SLA
 4. Post/mail
 5. Runde. Alle spørges.

Referat april 2012

 1. Nyt fra kommunen/arkivrådet
 2. Nyt fra SLA
 3. Post/mail
 4. Gækkebrevskonkurrence.
 5. Runde. Alle spørges. Det blev vedtaget at bestyrelsesmedlemmer får deres medlemskort betalt fra 2013.

Dagsorden  februar 2012

 1. Avisartikler, hvornår og hvad skal vi levere. Vi skal skrive om kirken til uge 13. Skal afleveres senest
 2. Nyt fra Arkivrådet/kommunen. Huslejen sættes ind på vores konto for først på året. Vi sørger selv for betaling af huslejen til skolen.
 3. Generalforsamling. Vi mødes kl. 18.00 Kaffe og kage. Arne Holgersen taler Annonce og plakat. Ulla Dagsorden og vedtægter. Ulla Medlemskort. Ulla
 4. Årsskrift
 5. Runde. Alle spørges.

Referat  januar 2012

 1. Avisartikler, hvornår og hvad skal vi levere.
  Vi skal skrive om kirken til uge 13. Vi plukker fra brochure og får godkendt hos Svend Lehmann. Andre artikler oplyses senere
 2. Nytårskur i Jordløse. Referat af Ulla og Ida
 3. Nyt fra Arkivrådet/kommunen. Vi skal fremover betales vores husleje forud.
  Vi forespørger arkivrådet og kommunen, hvad aftalen går ud på.
 4. Generalforsamling
  Kirsten aftaler med Arne Holgersen og sørger for lagkage.
  Ida snakker med Inger om at lave kaffe. Majbrit hjælper Inger
  Ulla sørger for annonce, plakat og aftaler med skolen.
 5. Årsskrift, indhold.
  Noget om Mosegård (Ulla). Gækkebreve (Ulla). Hans Tavsen (Ida). Ulykken på Damsbo (Majbrit). Noget om gamle navne gemmes til vi ser hvad Svend Lehmann kommer med.
 6. Runde. Alle spørges.