Det sker i arkivet

Skriv til arkivet via kontaktsiden

Aktiviteter:

Onsdag den 15.03 2017 kl. 19.00:
Generalforsamling
Friskolen i Jordløse

Birgitte Jørgensen og Berit Madsen er til opvisning med de store piger i Hårbyhallen i 1982

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Vag af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab v. Kasseren
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Godkendelse af kontingent – 60 kr pr. Person
  6. Valg
  7. E.v.t

 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før

Efter generalforsamlingen kommer Birgitte Jørgensen og fortæller om sit liv i Jordløse Boldklub fra 1970’erne og frem til årtusindskiftet og det bliver muligt at (gen)se udstillingen Sport og Idræt I Jordløse.
Medbring kop, vi serverer kaffe og kage.
Læs mere om aftenen her

Søndag den 9. april
Jordløse i reformationstiden
Udstilling i Jordløse Kirke efter gudstjenesten 

Onsdag den 10.5 2017 kl. 18.15:
Gåtur af skole- og kirkestier
Mødested: hos Klavs og Birthe Grubbe, Jordløse Møllevej 43

Sidste onsdag  hver måned kl. 18.30:
Åbent i arkivets lokaler på Friskolen i Jordløse

Det er også muligt at besøge os uden for åbningstiden. Skriv en mail eller ring til et bestyrelsesmedlem og aftal en tid.