Det sker i arkivet

Arkivet genåbner efter sommerferien

Vi forventer at kunne holde arkivet åbent igen efter skolens sommerferie.

Første gang torsdag den 18. august kl. 10.00-12.00 og onsdag den 24. august kl. 18.30-21.00. Desuden åbent efter aftale.

Pigerne fra Sprogøe

16. September 2020 kl 19.00 i Musiksalen på Friskolen i Jordløse.
Foredragsaften med Karsten Egø Nielsen. 
Pris: Medlemmer 50 kr. / Ikke medlemmer 75 kr.
Deltagelse kun efter forudgående tilmelding og betaling på www.nemtilmeld.dk.

Der åbnes for tilmelding 1. august

 

 

Skriv til arkivet via kontaktsiden

 

 

Man kan stadig købe

Det er ikke bare “om sport”,
men en bog om et aktivt lokalsamfund
gennem 75 år.
Bogen er rig på billeder af alle,
der har været en del af livet Jordløse de
sidste 75 år.

Bogen kan købes i arkivet for 150 kr. + porto, hvis vi skal sende den.

Kan også bestilles her: , og husk at skrive navn, adresse og mobil nr., hvis den skal tilsendes.
Betal via mobilpay 76 893 eller bank på konto 0828 8055624047