Sheltere

Der er 4 shelterpladser i Jordløse. De ligger som en del af stisystemet ”Fortællinger og forbindelser i byens Landskab”. Stisystemet går både gennem landbrugsland med dyrkede marker, økologiske grise og kvæg og gennem de fredede områder Jordløse Bakker og Jordløse Skov.

Highlights  i nærheden

Danmarks Naturfonds fredede områder i Jordløse Bakker og Jordløse Skov er et areal på sammenlagt 61,8 ha med afmærkede vandrestier. Området henligger som overdrev og afgræsses af kvæg. Det giver en helt enestående flora og fauna.
Læs mere på www.dnkf.dk

Hjortebjerg er en 107 m høj bakke, hvorfra der er en enestående udsigt. Hjortebjerg er en del af ”bestig Bjerge på Fyn”. 
Læs mere på www.bestigbjerge.dk

Bramskløve hul er et særligt istidsfænomen. Det er et såkaldt dødishul. Dødishuller opstår, når isen efterlader en kæmpe isklump dækket af grus og sten. Derefter er der sket en langsom afsmeltning, måske over 500 – 1000 år. Bramskløve hul har muligvis fået sit navn efter de gyvelbevoksede skrænter. Brams kan enten betyde  brombær eller gyvel og kløve betyder kløft, stejl bakke eller skrænt.

Gisselhøj er en bronzealder gravhøj med en helt fantastisk udsigt. 
Læs mere på www.assens.dk

Shelterpladserne er en del af stisystemet i Jordløse ”Fortællinger og forbindelser i byens Landskab”. Stisystemet er etableret i 2020 i samarbejde med Assens Kommune. Det er for gående, cyklister og for ryttere. Der er hestefolde på de tre shelterpladser, der ligger ude i landskabet. 
Shelterpladserne kan bookes igennem www.bookenshelter.dk

De fire shelterpladser er:

“Holgers Lege-være-sted” Jordløse
Pladsen ligger i Byparken bag kirken og hedder ”Holgers Lege-være-sted”. Her er toiletter, bålplads, el, petanque-bane, motions- og legefaciliteter. Der er også en infotavle i Byparken med forskellige forslag til ture i byen og med kort over forbindelser til andre stisystemer.

Søbo Løkker – 6 personer
Med den skønneste udsigt på kanten af Jordløse Bakker finder du shelterpladsen i Søbo Løkker. Pladsen er placeret ca. 100 m fra den stille Søbo Løkker vej. Der er P mulighed på græsarealet ved vejen. På pladsen er der et 6 personers fuldtømmer shelter opført i 2020, bål-plads samt naturtoilet.

Nybavn Vinlund – 10 personer
Denne plads ligger med udsigt over Helnæsbugten.
Den er omkranset af syrener, og på pladsen er der en lille vinmark med ca. 100 vinstokke.
Syrenerne danner læ ved bålpladsen, men shelterne ligger højt og pladsen vender mod vest, så der er god mulighed for lidt luft i håret. Men udsigten er stadig flot! Pladsen ligger i gammelt landbrugsland med agerjord rundt om og lige ud til områdets ridesti.

Jettes Plads – Grave Banke – 6 personer
I det bakkede landbrugsland i en mindre skovbevoksning nær Helnæsbugten ligger shelterpladsen Grave Banke. Shelter- pladsen er etableret i en tidligere grusgrav, der er gravet ind i bakken i skoven. Pladsen ligger således i en lysning omgivet af høje skrænter. Der er køligt og meget hestevenligt.

Praktisk info
I Jordløse er et pizzaria, åbent alle dage kl. 16.00–20.30, og en gårdbutik Landevejen 71, hvor man kan købe årstidens grøntsager og brænde.

Download folder om shelters og stier i Jordløse

Kort over shelterne og vandre- og ridestier imellem dem. Gul farve er cykelrute.