Oplev

Sheltere

Anker- og knudepunkter

 

Fortællinger og forbindelser i byens landskab

I 2018 fik Jordløse godt 1,8 mio. kr. fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens forsøgspulje til et projekt, der skulle udvikle natur- og landskabskvaliteterne i Jordløse og omegn. 
Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Assens kommune, Lokalrådet i Jordløse Sogn, sognets foreninger og institutioner, aktive ildsjæle i Jordløses arbejdsgrupper samt lodsejerne, der har stillet jord til rådighed.

Projektet har fire knudepunkter i Jordløse By:
Byparken - Holgers Lege-Være-Sted
Gadekæret
Frugtlunden - mellem Landevejen og Bækmarken
Forsamlingspladsen

Knudepunkterne er forbundet til 3 ankerpunkter i landskabet:
Gisselhøj
Eneboer Rasmus Madsen på Nygårdsvej
Jordløse Mølle

Jordløse Bysti og Jordløse Landsti
Der er en Bysti på 4 km, og en Landsti for ryttere og vandrere på i alt 16 km. Stierne fører dig gennem landsby Jordløse og egnens smukke bakkede landskaber – forbi udsigtspunkter og historiske steder.
På ruten er der opsat tavler med historier udarbejdet af Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv.
Undervejs er der adgang til 4 shelterpladser, borde og bænke, vandhaner og toiletter. 
Ved Landrute 1, er der opsat et udsigtstårn, hvor der er udkig over Helnæsbugten.