Tema billeder 2013-2018

Skoletoget holder på Jordløse Station. Ca. 1950
Odense-Nr. Broby-Faaborg banen blev bygget i 1906 af Sydfynske Jernbaner. Banen blev senere overtaget af DSB og nedlagt i 1954 og erstattet af busser og fragtbiler.

Stationen fortsatte som posthus indtil 1978, hvor postekspeditionen blev flyttet til Jordløse Brugs.

En rødstrømpe landede i Jordløse i 1980
Ninon Schloss hed hun, og fra at være Ritt Bjerregaards hofdame og redaktør af Politisk Revy forvandlede hun sig til økofeminist med hang til hønsestrik. For sandt at sige, så var der ingen kvindebevægelse i Jordløse og omegn.

Ninon er uddannet folkeskolelærer. Hun sad i byrådet i Haarby fra 1986-89, og underviste på Haarby Skole, indtil hun blev fyret i den store skolesag fra 1995. Siden læste hun cand pæd. Hun afsluttede sit arbejdsliv som underviser på Odense Seminarium.


Giv det videre. Erindringer fra lokale beboere

Giv det videre: få inspiration til, hvordan du kan fortælle din egen historie.
Se nogle af vores erindringsbøger og bestil evt. din egen erindringsbog. Medbring gerne fotos, vi må affotografere til arkivet. Du får dem med hjem igen.
På billedet ses Annalise med hestene på markarbejde ca. 1951. Lillegården blev drevet udelukkende med hjælp af heste indtil hendes far solgte i 1962.

Lægerne i Jordløse
B1458 og B311

Lægerne Harald Westergaard og Holger Rasmussen
Erik Holm-Hansen

Erik Holm Hansen købte et nedlagt husmandssted i Egemose (Møllergyden 9) i 1971 og byggede et nyt hus, hvor han flyttede ind i 1972, mens han arbejde på sygehuset i Odense. I 1977 overtog han lægepraksissen i Jordløse efter dr. Harald Westergaard. Harald Westergård havde da været læge i Jordløse i mere end 50 år. I den forbindelse byggede Erik Holm Hansen lægehuset, der ligger Landevejen 39b.

I 1989 drog Erik Holm Hansen på eventyr og solgte sin praksis til læge Holger Rasmussen, der på det tidspunkt havde boet nogle år på Lillegården, Møllergyden 3 i Jordløse.

Gåtur af skole- og kirkestier
med udgangspunkt i Jordløse Møllevej 43

Fotoi: Jordløse Møllevej 43
Luftfoto fra 1956, da Eline Larsen ejede ejendommen

Sport og Idræt i Jordløse

Birgitte Jørgensen og Berit Madsen er til opvisning med de store piger i Hårbyhallen i 1982

Birgitte Jørgensen kom og fortalte om sit liv i Jordløse Boldklub fra 1970’erne og frem til årtusindskiftet til arkivets generalforsamling den 15. marts 2017.

Samtidig var der gensyn med udstillingen Sport og Idræt i Jordløse
Udstillingen viser i tekst og billeder idrætslivet i Jordløse gennem 150 år. Vi kommer omkring Skytteforeningen (fra 1866), jagtforeningen, Jordløse gymnastikforening (1909–1962), Jordløse boldklub – og alle de mange aktiviteter, der har været afholdt gennem tiderne under den hat. Men også private initiativer, der er taget gennem årene, ringridning og Ride-værestedet er repræsenteret med mange spændende billeder.

Årgang 1946 starter i skole
B1848
1946 var det år i Danmarkshistorien, hvor der blev født flest børn.
Her ses 1. og 2. klasse på Jordløse skole 1953.

Bagest fra venstre:

 1. Lærerinde Mary Skovsende, Jordløse Skole
 2. Jørgen Vestergaard, Stationsvej 10
 3. Arne Roy Rasmussen, Søbo Løkker 5
 4. Poul Igaard Jensen, Landevejen 20
 5. Flemming Knudsen, Enghavevej 10
 6. Jørgen Nielsen, Søbo Løkker 26
 7. Finn Søbye, Enghavevej 24
 8. Villy Jansen
 9. Erling Paag, Strandbyvej 87
 10. Jørgen Snitkjær, Landevejen 5
 11. Ove Juul, Landevejen 15
 12. Flemming Pedersen, Landevejen 34

I midten fra venstre:

 1. Bruno Rasmussen, Jordløse Møllevej 17
 2. Poul Knudsen, Strandbyvej 60
 3. Henning Aalund, Landevejen 13
 4. Hugo Rasmussen, Jordløse Møllevej 17
 5. Jørgen Jacobsen, Jordløse Møllevej 21a
 6. Jørgen Jørgensen, Landevejen 4
 7. Ejnar Jansen
 8. Kurt Søbye, Enghavevej 24
 9. Ebbe Carlsen, Smedestræde 8
 10. Carsten Bæk, Hovgyden 2

Forrest fra venstre:

 1. Lisbeth Jensen, Landevejen 58
 2. Kirsten Nielsen, jordløse Møllevej 54
 3. Jytte?
 4. Elise Pedersen, Søbo Løkker 7
 5. Inge Sporon-Fiedler, Landevejen 96
 6. Henny Hansen, Landevejen 55
 7. Anne Lise Køhler Jensen, Landevejen 47
 8. Sonja Hansen, Landevejen 37, Dagmarhus
 9. Birgit Jensen, Landevejen 76
 10. Dora Bæk, Landevejen 39
 11. Grethe Jørgensen, Odensevej 4

Bækvej 7 ca. år 1910

Bækvej 7B883
Årets gåtur i 2016 startede Bækvej 7. Huset kaldes Midterhuset, fordi 3 familier Lehrmann boede side om side på “Marken”. I Nordhuset (nr. 9), Midterhuset og Sydhuset (nr. 5).

På gåturen kom vi også forbi Frits Riget Nielsens tidligere husmandssted, Bækmarken 11.
Der er en artikel om Frits i Årskriftet for 2016.


Hvem ringer klokkerne for?
B1233b1233 kopi

Niels Olsen i gang med ringningen i klokketårnet.
Jordløse Kirke. Ca. 1980.

Butikker i Jordløse
B537
Efterårets udstilling 2015 i arkivet handler om butikkerne langs Landevejen i Jordløse i 1940 og 1965.
I dag er det svært at forestille sig, at Jordløse engang var en livlig handelsby med bager, slagter, købmand, brugs, bank  og mange andre butikker og med liberale erhverv.

Idéen med udstillingen er at vise udviklingen i forretningslivet i perioden fra 1940 – 1965. Hvilke forretninger forsvandt, hvem overlevede perioden og hvilke nye butikker kom til.

Læs mere om udstillingen her


Gåtur i Trunderup

juni2015

Onsdag den 20. maj 2016 afholdt foreningen en gåtur i Trunderup.
Thorkild Rasmussen havde arrangeret turen, som gik Hellen rundt.
Det var en rigtig flot tur, hvor vi kom rundt, hvor man måske ikke normalt for lov at gå.
Vi var også inde og se den tidligere skoletstue/forsamlingshus hos Gitte Risom og Preben Danielsen.
Aftenen sluttede med den medbragte kaffe, som blev nydt i Thorkilds stue.

Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Emneuge i Friskolen
Maj 2015

emneuge
Nogle af friskolens elever og arkivets medarbejdere i arkivets lokaler

Uge 17 havde Friskolen i Jordløse emneuge om Jordløse i gamle dage.
Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv var også involveret i denne aktivitet, idet vi om mandagen gik rundt i byen med eleverne og fortalte om de gamle huse.
Tirsdag og onsdag havde vi skriveværksted i arkivet for nogle af eleverne.
På billedet ses de i fuld gang med at lave plancher om de ejendomme de har valgt at skrive om.

Konfirmander Forår 1906
April 2015. B836

B836
Konfirmander fra Jordløse Skole forår 1906. Har nogen kendskab til hvem der er hvem, hører vi gerne fra jer.

Arkivets ældste konfirmandbillede stammer fra 1906. Det var dengang, der var konfirmationer både forår og efterår. Det er kun eleverne fra Jordløse skole der er på billedet. Det er førstelærer Christen Hansen der har taget billedet. Han tog en del billeder fra Jordløse i årene omkring 1905-1915.

Forrest fra venstre ses Lars Pedersen, Strandbyvej 89, han rejste til København, men vendte tilbage til Jordløse og købte Jordløse smedie.
Øvrige konfirmander var:
Niels Rasmus Peter Ejler Pedersen, Damgård.
Peder Jørgensen Greve, Landevejen 78.
Anders Peter Andersen, Landevejen 31.
Niels Nielsen, Landevejen 25.
Jørgen Peder Andersen Nordstjerne, Landevejen 90.
Sofus Peter Hansen, Bøgelyst
Petra Nielsine Pedersen, Landevejen 69
Anne Kathrine Pedersen, Bækvej 1
Anne Kathrine Johanne Rasmussen, Bremerholmsgyden 9 (midterste række 1. fra venstre)
Karen Kristine Hansen, Strandbyvej 85

Skytteforeningens gamle fane
Marts 2015. B1263

Thorkild Rasmussen og Ida Grønberg fra bestyrelsen med fanen i arkivets nye lokaler.
Thorkild Rasmussen og Ida Grønberg fra bestyrelsen med fanen i arkivets nye lokaler.

Jordløse Skytteforenings fane stammer så vidt vides fra 1904, idet det ældste fanemærke stammer herfra.
Fanen er udover Jordløse Skytteforening påtrykt: Skænket af kvinder.
Fanen hænger i dag i Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forenings lokaler, som vi flyttede ind i ved årsskiftet 2014/2015.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Ellen og Børge Hansen, Familiehuset
Februar 2015

Børge og Ellen, børn af Niels og Dorthea Hansen foran familiehuset. 1924
Børge og Ellen, børn af Niels og Dorthea Hansen foran familiehuset. 1924

Hovgyden 10 blev bygget som arbejderbolig af Damsbo. Efter en brand i 1863 blev det genopført og købt af kommunen.
Der var 4 lejligheder i familiehuset. Niels og Dorthea Hansen boede her næsten 40 år og det er 2 af deres børn der ses på billedet.
I 1970 købte Bent og Grethe Andreasen huset og indrettede det til 1-families bolig. Grethe døde i 2010 og efter nogle år blev huset nedrevet.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Bystævnet ses til højre foran den gamle smedie i Trunderup 1930'erne.
Bystævnet ses til højre foran den gamle smedie i Trunderup 1930’erne.

Bystævnet i Trunderup
Januar 2015
Bystævnet i Trunderup lå under det store træ foran den gamle smedje. På hjørnet af Brusbjergvej  og Trunderupvej.
Det blev nedlagt i 1970’erne.
Byhornet blev opbevaret hos Smedemester Jens Peter Nielsen, Trunderup indtil hans død i 1967. Herefter er det en af hans arvinger, der har det i besiddelse.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Jordløse Skole 1902
November/december 2014, Skolebillede 1902

Nederste klasse Jordløse Skole 1902
Nederste klasse Jordløse Skole 1902

Nederste klasse på Jordløse Skole sammen med hjælpelæreren. Der var på det tidspunkt ca. 100 elever i Jordløse Skole og ca. 60 i Trunderup.
Eleverne er fotograferet foran den gamle skole fra 1852. Hvornår den nye skole på Landevejen 36 er bygget er lidt uvist, men det er mellem 1900 og 1902.
Skulle du have kendskab til nogen på billedet, eller har du yderligere oplysninger, hører vi gerne fra dig.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Pastor Wiberg med familie foran præstegården i Jordløse
Pastor Wiberg med familie foran præstegården i Jordløse

Pastor Wiberg med familie og hund 
September 2014, B125

Dette er et af arkivets ældste billeder. Familien Wiberg fotograferet foran Jordløse Præstegård.
Bagerst står Sofus Vilhelm Wiberg og pigen Maren Larsen.
Forrest døtrene Ida, Vilhelmine og Laura samt fru Wiberg, Vibeke Charlotte født Holm.
Foran familien ses en langhåret hund.
Fru Wiberg sidder med strikketøj og den ene datter med en bog.

Sofus Wiberg skrev: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, kendt som “Wibergs Præstehistorie”. En oversigt over danske præster og deres familie fra reformationen til 1868.

Sofus Vilhelm Wiberg blev født i Odense 1811 og døde i Jordløse 1882. Hans kone døde 1880. De ligger begge begravet på Jordløse kirkegård.
Billedet er fra 1870’erne. Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Andrea Larsen på kontoret poå Jordløse Station
August 2014, B932
Andrea Larsen på kontoret

Det er i år 60 år siden Faaborg-Nr. Broby-Odense jernbanen blev nedlagt. Banen åbnede i 1906.
På billedet ses stationens mangeårige forstander Andrea Larsen + hund på kontoret.
Er der nogen, der ved, hvad hunden hed?
Billedet er fra 1954.
Andrea Larsen var forstander 1931-1956.
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Portrætter af de Falsen fra Søbo

Til venstre Justitsråd Johan Eskild de Falsen til Søbo. I midten svigersønnen generalkrigskommisær Johan Eskild de Falsen. Yderst til højre datteren Sofie Amalie, der var gift med sin fætter.
Til venstre Justitsråd Johan Eskild de Falsen til Søbo. I midten svigersønnen general-krigskommisær Johan Eskild de Falsen. Yderst til højre datteren Sofie Amalie, der var gift med sin fætter.

Juli 2014.
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Malerierne hang på Søbo indtil Kaj Larsen solgte dem til familien Falsen i Norge i 1952. Jan Falsen tog dem med til Algeriet og i 1962 til Frankrig. De findes i dag hos Ann Christine Falsen i Malaga. Ovenstående oplysninger og fotos er udlånt fra Enevold Faldsen www.falsen.se

Efterlysning:
Vi mangler et billede af Eschild de Falsens anden datter, nemlig Margrethe Marie de Falsen – ja det er hende der er begravet på Fruens Høj.
Mon ikke hun er blevet malet samtidig med de andre?
Har nogen kendskab til et sådant maleri hører vi gerne derom.

Tegning af ligsten i Jordløse Kirke
Tegning af ligsten i Jordløse Kirke

Ligsten i Jordløse Kirke
Juni 2014

Juni måneds billede bringes i anledning af, at søndag den 15. Juni fejres Kirkens fødselsdag i Jordløse kirke med fernisering af en udstilling om Jordløse Kirkes historie.
Arkivleder Ulla Nyborg har i den anledning fundet tegninger fra 17-hundrede tallet af de ligsten, der i dag kan ses i våbenhuset.

I gravkapellet er medlemmer af Reventlow familien blevet begravet i 15-hundrede tallet. Reventlow familien ejede Søbo Gods 1442-1609.
På tegningen kan man se de tekster, der i dag er næsten udvisket på stenene.

Postkort fra Trunderup ca. 1910
Maj 2014, Postkort Trunderup

Postkort fra Trunderup
Postkort fra Trunderup

For 100 år siden udgav man i selv den mindste landsby postkort med lokale motiver. Således også i Trunderup.
På dette postkort ses Mindestenen over Aage Kruuse Pedersen, Trunderup Mejeri, Købmandsforretningen og skolen.
Postkortet er udgivet af købmand Chr. Larsen, Trunderup.
Det blev også almindeligt at bruge fotos af sig selv, familien eller gården som postkort.

Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Send en mail til arkivet hvis du kan hjælpe os med yderligere oplysninger. Husk at skrive billed nr. eller måned og år i mailen.

Amatørskuespillere i Jordløse Forsamlingshus
Amatørskuespillere i Jordløse Forsamlingshus

Dilettant i Jordløse Forsamlingshus
Amatørskuespillere opfører ”Livet på Hegnsgård”. Ca. 1950

April 2014. B3008
Bagest fra venstre:
1. Svend Iversen, maler, Hovgyden
2. Svend Jensen, drejer, Trunderupvej 53
3. Karna Elmelund, Landevejen 60
4. Laura Madsen
5. Kristian Madsen
6. Anna Jensen, Trunderupvej 53
7. Peter Elmelund, Landevejen 60
8. ?
9. Hanne Hansen, Landevejen 55
10. Ejner Hansen, snedker Landevejen 55
11. Kristen Juul, Landevejen 72

Forrest fra venstre:
1. Anton Rasmussen, Landevejen
2. Inga Jensen
3. Thomas, Haastrup
4. Aage Hansen
5. Esther Andersen, Stationsvej 4
6. Carl Andersen, Stationsvej 4

Klik på billedet for at se det i stor størrelse.


Esther og Kaj Larsen på Søbo

Ester og Kaj Larsen på Søbo
Ester og Kaj Larsen på Søbo

Marts 2014, B1164
Esther og Kaj Larsen sammen med fjerkræet på Søbo. I baggrunden ses forvalterboligen og bag den mejeriskorstenen.
Mejeriet på Søbo blev omdannet til andelsmejeri i 1888. Det blev afløst af Andelsmejeriet Alexandra på Hellen 1 i Trunderup i 1895.

Du kan læse mere om Andelsmejerierne i Arkivets Årsskrift der uddeles til medlemmer.
Kan også købes ved henvendelse til arkivet.

Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Ishus på Landevejen
Ishus på Landevejen

Hesselager Is på Landevejen 31
Kender du personen på billedet?
Februar 2014, B313
Der har gennem tiderne været mange is-huse i Jordløse-området. Dette hører til et af de mindste og første. Det kunne lige klemmes ind mellem Landevejen 31 og telefonpælen. Hesselager Is startede med at opstille is-huse i 1931.

Ved du hvornår dette is-hus stod her og kender du personen på billedet, eller har du yderligere oplysninger hører vi gerne fra dig.

Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Send en mail til arkivet hvis du kan hjælpe os med yderligere oplysninger. Husk at skrive billed nr. i mailen.

Damsbo-bøgen fældes maj 1947
Kender du personerne på billedet eller har du yderligere oplysninger om Damsbo-bøgen?
Januar 2014, B4

Damsbobøgen er fældet
Damsbobøgen er fældet 

I maj 1946 blev Damsbo-bøgen fældet.
Den var på det tidspunkt Danmarks største bøg. Dens alder opgives til et sted mellem 2-300 år.
Det var et kæmpe træ, ca. 2 m i diameter og det gav ca. 90 rummeter brænde og så var de nederste 2 m endda skænket til Skovbrugsmuseet.
Det er Skovfoged Oskar Mengel der står foran træet. Oven på træet står Bjarne Bondo Jørgensen, Faldsled, ukendt, Magnus Nielsen og Vilhelm Christoffersen, Faldsled.
Klik på billedet for at se det i stor størrelse.
Send en mail til arkivet hvis du kan hjælpe os med yderligere oplysninger. Husk at skrive billed nr. i mailen.

Jordløse Gymnastikforenings fodboldhold 1942/1943
Kender du personerne på billedet?
December 2013, B1157

Gymnastikforeningens fodboldhold
Gymnastikforeningens fodboldhold

I 1942 besluttede Jordløse Gymnastikforening at man udover gymnastik og håndbold også ville forsøge sig med fodbold på programmet. Året efter blev Jordløse Boldklub imidlertid dannet og de overtog fodboldafdelingen. Billedet forestiller Gymnastikforeningens fodboldhold 1942.
Fra venstre:
Bagerst:
1. Ove Holmegaard

I midten:
3. Jørgen Risbjerg

Forrest:
1. Ernst Hansen
3. Søren (Hattebæk)

 Klik på billedet for at se det i stor størrelse. Send en mail til arkivet hvis du kan hjælpe os med yderligere oplysninger. Husk at skrive billed nr. i mailen.

Husmænd og arbejdere på Damsbo
Husmænd og arbejdere på Damsbo

Karle og Husmænd på Damsbo Gods. Ca. 1940.
Kender du personerne på billedet og kan du datere det nærmere?
November 2013, B250

Billedet er taget på Damsbo ca. 1930.
Bagerst række fra venstre: nr. 2 Jens Alstrup, nr. 6  er Harald Jensen.
Klik på billedet for at se det i stor størrelse.
Send en mail til arkivet hvis du kan hjælpe os med yderligere oplysninger.
Husk at skrive billed nr. i mailen.

Karen Pedersen og Kristen Nielsen ca. 1905

Kristen Nielsen og Karen Pedersen, Jordløse matr. 11b, nuværende Landevejen 93
Oktober 2013, B804

Karen og Kristen overtog fæstet efter hans forældre Lisbeth og Niels Rasmussen i 1865 og boede her til 1916. Kristen var gartner og skovarbejder på Damsbo. De havde 2 sønner Rasmus og Niels.
Billedet er taget af Christen Hansen. Ca. 1905.