Bestyrelse

BESTYRELSEN:
Formand:
Ulla Nyborg
Mobil 2372 0323

Kasserer
Bente Bøge
Mobil 6168 6473

Sekretær:
Preben Danielsen
Mobil 3029 0928

Ida Grønberg
Mobil 2729 1770

Rikke Schultz
Mobil 6183 2169

Birthe Grubbe
Mobil 2393 7970

Henriette Lesley
Mobil 6020 3090

Revisorer:
Torleif Hansen
Carsten Olesen

Suppleanter:
Peder Nielsen
Arne Holgersen

Revisorsuppleanter:
Ragnhild Pedersen
Leo Holgersen