Søg i samlingerne

Jordløse-Trunderup Lokalhistoriskearkiv har sammen med 550 andre små danske lokalarkiver og professionelle arkiver skabt en unik dansk kulturskat på nettet.

www.arkiv.dk gik i luften 20. februar 2015.
Arkiv.dk er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver.

Jordløse-Trunderup Lokalhistoriske arkiv har pt. registreret 6.000 billeder og ca. 3.800 arkivfonde på arkiv.dk.

Vær opmærksom på i vores registrering at dokumenter vedrørende en person er registreret under den/de ejendomme personen har beboet. For at finde alle de oplysninger vi har om en person, kan det derfor være nødvendigt både at søge på person og på den/de ejendomme personen har boet på.

Du kan søge direkte i Arkiv.dk herunder:

Endnu er det kun en del af arkivets samlinger, som er blevet digitaliseret og som er søgbare. Finder du ikke det, som du søger, så kontakt arkivet. Der er stor sandsynlighed for, at vi kan finde netop de informationer, som du mangler.

Ønsker du at se billeder i høj opløsning og øvrige arkivalier kan dette ske på arkivet.

Finder du billeder, hvor du mener at billedteksten eller dateringen er forkert eller hvor du har supplerende oplysninger, hører vi gerne fra dig. Ligeledes hvis du kan sætte navne, tid og sted på nogle af de mange ukendte billeder, som arkivet har.

Enkelte billedregistreringer bliver vist uden billede. Dette kan skyldes at arkivet ikke har ophavsretten til at publicere de pågældende billeder eller at de af andre årsager er klausuleret. En stor del af disse billeder vil det være muligt at se på arkivet.

Vi respekterer gældende regler for publicering af billeder på internettet. Hvis du mener, at vi alligevel har publiceret et billede i strid med lovgivningen, eller hvis billedet krænker enkeltpersoner, så kontakt os.