Årsplan 2023

Arkivets arrangementer annonceres her på siden, på opslagstavler i Jordløse og udsendes på vores mailservice, tilmeld dig mailservice her.
Desuden udsendes de på Jordløse Nyhedsmail og på relevante Facebook-sider.

Onsdag den 6. september kl. 18.30
Gåtur i Skånemosen
Vi mødes for enden af Banevej i
Haastrup, hvor vi også kan parkere.
Turen guides af Vagn Pedersen, næstformand i Haastrup folkemindesamling.
Den medbragte kaffe nydes i madpakkehuset tæt på parkeringspladsen.

Lørdag den 11.11 kl. 10.00-14.00
Arkivernes dag
Åbent hus.
Med udstilling eller anden aktivitet
Der serveres kaffe og kage.

Tirsdag den 12. marts 2024
Generalforsamling
Kl. 19.00 i musiksalen i Landsbyens Hus efterfulgt af film, foredrag eller lignende.
Vi serverer kaffe og kage.