Biografier

Bryllupsbillede af Marie og Christian Andersen. Foto fra have.
Bryllupsbillede af Marie og Christian Andersen. Foto fra have.

Andersen, Kjeld
Smeden i Jordløse, “den nye smed”
Eget forlag, 1998

Et ex. findes på Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv

De fleste beboere i Jordløse ved, at den gamle smedje i Jordløse ligger Landevejen 32, på hjørnet af Landevejen og Smedestrædet. Færre ved, at Jordløse også har haft en “ny” smedje. Den lå Landevejen 67. Smedjen var i drift fra 1896 – 1964. Bygningen blev revet ned i 1990.

Den nye smedje blev bygget som smedje og beboelse af Christian Andersen. Han var smedesøn, født i 1871 i Holte by, Kjøng Sogn. Han giftede sig den 6. November 1896 med Gertrud Marie Pedersen, der var født i Marslev og mejerske på Tallerup mejeri i Tommerup sogn.

 Parret fik 5 børn: Anton (1897), Tvillingerne Johanne og Hans (1899), Kathrine (1901)  og Georg (1909).

Christian Andersen døde d. 21. Januar 1939 og det bliver den yngste søn Georg, der 30 år gammel overtager driften af smedjen. I April 1940 gifter han sig med Astrid Marie Hansen, der var født i Strandby 11. November 1910. Astrid har på det tidspunkt en søn på 6 år – Kjeld Andersen, og han flytter med sin mor fra Svanninge til smedjen i Jordløse. Georg og Astrid får året efter sønnen Christian.

Det er Kjeld Andersen, der er forfatter til biografien: Smeden i Jordløse, ”den nye smed”.

Portræt af Kjeld Andersen (ca. 1945-50)
Portræt af Kjeld Andersen (ca. 1945-50)

I bogen fortæller han varmt om sin opvækst i smedjen i 1940’erne sammen med farmor, smedelærlingene og lillebroderen Christian. Han bliver opmuntret til at tage realeksamen i Fåborg og kommer derefter i lære i smedjen i to år fra 1951-53. Vi hører også om det skifte, der sker i smedearbejdet i 1950’erne, hvor traktoren afløser hesten i landbruget, og hvor det derfor er slut med at sko heste.

I den periode bliver Mikkelsen fra Langedilgård Georgs største kunde. Sammen eksperimenterer de to mænd med at hovedreparere motoren på Mikkelsens bil (en Hanza) og med at reparere larvefødderne på Mikkelsens Caterpillar. I 1964 lukker Georg smedjen, da han får arbejde på Fengers maskinfabrik i Hårby. Han arbejder hos Fengers indtil fabrikken lukker i 1975. Georg bliver boende i smedjen til sin død i 1989.

I bogen er også plads til en fortælling om moderens familie fra Strandby. Morfaderen dør af tuberkulose da Astrid er 5 år, og Astrid vokser derfor op hos moster Ane i Svanninge. Det er også moster Ane, der træder til, da Kjeld bliver født uden for ægteskab i 1934. Mor og søn bor hos moster Ane i Svanninge indtil Astrid gifter sig med Georg.

Lasthein, Henning
Biografi: Født under en heldig stjerne
Alssund-kredsens forlag, 1995

Et ex. findes på Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv

Henning Lasthein og Gert Berg på kælk foran Brugsen. 1933
Henning Lasthein og Gert Berg på kælk foran Brugsen. 1933

Henning Lasthein er født i 1926 i Jordløse. Han er Førstelærer Martin Lasthein og Karen Sørine Kathrine Lasthein femte barn. Hans søskende er Dora (1909), Ellen (1911), Margrethe (1913)  og Klaus (1915). Han vokser op på Forskolen med Brugsen som nabo.

I bogen ”Født under en heldig stjerne” beskriver han levende sin opvækst i Jordløse i årene fra 1926 –1944 med mange minder om kammerater og beboere i Jordløse og tiden som skoleelev, først i forskolen og siden i realskolen i Fåborg. Fra 1942–43 er han ude at tjene, bl.a. i 1943 hos Peder Pedersen og Marie på Ellegårdsminde i Trunderup. Derfra går turet til Folkehøjskolen i Kerteminde og videre til Skårup Seminarium, hvorfra han dimitterer i 1948. Efter et par år som lærer i Korinth bliver han i 1949 gift i Jordløse kirke med sin ”Kamma”, der også er lærer fra Skårup, men født og opvokset i København.

De bosætter sig i Kolding, hvor Henning Lasthein (kaldet Lasse) er lærer på Kolding Seminarium i 40 år.

Bogen er skrevet efter at Henning Lasthein i 1993 bliver ramt af en hjerneblødning og bundet til en kørestol. Så der er også en fortælling om sygdomsforløb og hvordan det opleves, når en rask mand bliver syg.

Bogen indeholder også en længere fortælling  af søster Dora: Juleminder fra barndom og ungdom, fra 1977 og Klaus Lastheins noter om sin barndom i Jordløse  tiden 1925–1940. Klaus Lasthein er uddannet som møbelsnedker hos Lehmann’s, Landevejen i Jordløse. Klaus har i sine noter en gennemgang af husene på Landevejen og på Stationsvejen og deres beboere, sådan som han huskede dem kort før sin død i 1993.

Lehrmann, Peter (Red)
Husmandsbørn på Marken
Hæfte, Eget tryk

Sine m. Kaj, Poul, Ove, Ruth og Hans Lehrmann

Et ex. findes på Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv

Peter Lehrmann er søn af Ruth Lehrmann, der voksede op i Jordløse. Hun  var nr. 4 i en søskendeflok på 6: Alf (1908), Poul (1918), Ove (1922), Ruth (1924), Kaj (1927) og Ellen (1931). Alf boede hele sin barndom hos sin moster Grethe – der var gift med gårdejer Hans Jørgen Nielsen på Ellehavegård. De andre søskende blev født og voksede op på Jordløse mark, Bækvej 9 i Nordhuset, et husmandsbrug på ca. 6 tdr. Land.

Hæftet er en redigeret sammenskrivning af båndede interviews fra 1997. Det år inviterede Peter Lehrmann sin mor, onkel Kaj og moster Ellen til Langeland og sammen med sin bror og en fætter. Her får de tre søskende mulighed for at fortælle om deres erindringer fra barndommen i Jordløse fra midt i 1920’erne til ca. 1945.

Hæftet giver et fint billede af hverdagslivets sorger og glæder i en tid, hvor nøjsomhed og flid var dyder. En tid hvor der er knaphed på alt, først under krisen i 1930’erne og siden under anden verdenskrig. Men hvor 30’ernes udfordring var den evige mangel på penge, så er krigens tid mere et spørgsmål om vareknaphed og rationeringer. Det er også en historie om skolens betydning på godt og ondt i børnenes liv, og om vigtigheden af at uddanne sig ud af fattigdommen.

Da alle børn var vel i vej solgte forældrene Hans og Sine Lehrmann husmandsstedet i 1950 og flyttede til Haarby.

Hæftet indledes med en kort fortælling om Sine’s opvækst på gården Bøgebjerg (Birte Jensine Laurine Elvine Jensen) i Bremerholmsgyden og Hans Lehrmanns opvækst på Bækvej.

Alf Lehrmann bliver gift med Dora Lasthein i 1932 og de er i mange år indehavere af et mekanikerværksted med tankstation og med tiden også en Folkevognsforretning i Haarby.

Mathiasen, Valborg
Sommerferie i Jordløse – til Ruth fra Valborg
Hæfte, Eget tryk

Et ex. findes på Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv

Manufakturforretningen, Landevejen 20
Manufakturforretningen, Landevejen 20

Valborg Mathiasen (født Clausen) var Niece til Ane Margrethe Clausen og Dagmar Jensen, der begge boede i Jordløse.
I ti år fra midt i 20’erne til midt i 30’erne er Valborg feriebarn fem uger hver sommer i Jordløse hos Ane Margrethe Clausen. Den oplevelse delte Valborg med Ruth, en brordatter til smedemester Lars Pedersen, Landevejen 32. Ruth var nemlig i samme periode feriebarn hos sin onkel.

Erindringsskriftet ”Sommerferie i Jordløse” er en fortælling om de to pigers fælles ferieoplevelser.
I skriftet kommer vi tæt på Faster Margrethe, der kom til Jordløse og startede en manufakturforretning Stationsvej 18 i 1910. Senere flyttede hun forretningen til den gamle skole, Landevejen 20, hvor der blev indrettet butik i den sydlige ende af bygningen. I den norlige ende boede Valborgs faster Dagmar og onkel Jens Peter Jensen.

Manufakturforretningen, Landevejen 20. I midten Margrethe Clausen.
Manufakturforretningen, Landevejen 20. I midten Margrethe Clausen.

Dagmar drev her vaskeri m. strygning og Jens Peter havde en Hjulmandsforretning i baggården. Så det var et levende sted at holde ferie for en pige fra Esbjerg.

Vi kommer også på besøg i Smejden, Landevejen 32 hos Lars Pedersen, Nielsine og deres 3 børn.
I det hele taget er her en dejlig stemningsberetning om sommerliv og en enkelt jul i Jordløse omkring 1930.