Referater 2013

Referat november 2013

Til stede: Ida, Thorkild, Kirsten, Majbrit, Ulla

 1. Åbent Hus.
  Kommentarer til arrangementet. Der var enighed om at det var gået godt
  Antal deltagere sendes til SLA. Deltagere ca. 14, Ulla sender tallet til SLA
 2. Er mindesten over Aage Kruuse Petersen, nedtaget og hvornår. Hvis det er tilfældet kan vi ikke skrive artikel om den. Thorkild forhører sig om stenen.
  Mindestenen i Hestehaveskoven, hvad/hvem er den rejst over?
 3. Kursusdeltagelse.
  Thorkild, Kirsten og Majbrit har deltaget i SLA Kursus Modul 1, dag 1, det var et godt kursus.
  Ulla har deltaget i det sidste SLA-kursus og har fået diplom for Arkivuddannelsen.
 4. Hjemmesiden. Der har været i alt 544 besøgende /2473 besøg på hjemmesiden.
  Der er almindeligvis 5-10 besøgende om dagen.
  Når Ulla retter siden tæller det med.
  Det besluttes at lægge referaterne ud på hjemmesiden.
 5. Orientering om Arkibas.
  Dokumenter under matr. nr. nu alle indtastet.
  Personarkivet er opdateret og rettet.
 6. Nyt fra SLA/Arkivrådet
 7. Post/mail.
 8. Julefrokost onsdag den 4. december hos Thorkild. Kl. 18.00
  Er alle klar? Alle er klar til julefrokost
 9.  Runde. Alle spørges. Ulla tager kaffe med næste gang.

Referat oktober 2013
Til stede: Ida, Thorkild, Kirsten, Ulla

 1. Åbent Hus.
  Problemet med gennemgang i lærerværelset skal løses. Ulla og Ida snakker med Mads.
  Hvem bager og laver kaffe? Ulla og Ida bager, Kirsten og Thorkild laver kaffe
 2. Avisartikel 2014. Mindesten. Vi skal beslutte hvilke.
  Vi vil skrive om Fruens Høj, Aage Kruse Pedersen på Søbo, Stenen Højsgaard i Jørgen Snitkjærs skov.
  Thorkild og Ulla undersøger hvad der er blevet af stenen over Else Gram-Hanssen
 3. Har vi fået NemID? NemID er på vej
 4. Hjemmesiden kører nu.
  Forslag til udvidelser?
  Fotos af medarbejdere. Godkendt
 5. Kontorstole fra Sparekassen. Skal den ødelagte repareres eller kasseres?
  Thorkild tager sig af den ødelagte stol
 6. Nyt fra SLA/Arkivrådet
  Gammelt materiale på Brahesholmskolen er ikke registreret.
 7. Post/mail.
 8. Julefrokost blev aftalt i august til onsdag den 4. december hos Thorkild. Kl. 18.00.
  Er alle inviteret?
 9. Runde. Alle spørges.
  Bestyrelsen skiftes til at tage kaffe med når der er møde. Thorkild starter.

Referat september 2013
Til stede: Ida, Kirsten, Thorkild, Majbrit, Ulla

 1. Filmaften onsdag den 9. oktober.
  Hvilke film skal vi se?
  Vi skal se V8 – Jordløse-Trunderup 1987 og V20 – Et dansk lægehold i Afghanistan
  Hvem laver kaffe? Majbrit laver kaffe, Inger spørges om hun vil hjælpe.
  Præsentation af Kirkebogen. Majbrit præsenterer kirkebogen på filmaftenen.
 2. Avisartikel. Hvem skriver? Ulla skriver, skal afleveres starten af uge 42
 3. Har vi fået NemID? Kirsten arbejder med sagen
 4. Hjemmeside. 1000 kr. + 1000 kr. til Miniarkbas. Vi køber pakken.
  Navn? Jordlosetrunderuparkiv.dk
  Indhold: Arkivet, Foreningen, Arrangementer, Lokalhistorie/Hvornår skete det/Hvem var med, Efterlysninger, Søg i Arkibas, Udstillinger, Links, Kontakt
 5. Kontorstole fra Sparekassen. Ulla henvender sig til Karin hvis hun ikke hører noget.
 6. Nyt fra SLA/Arkivrådet
  Årsmøde afholdes onsdag den 25. september. Ida og Ulla deltager
 7. Post/mail.
 8. Julefrokost blev aftalt i august til onsdag den 4. december hos Thorkild. Kl. 18.00.
  Deltagere: Bestyrelse, revisorer og medhjælpere.
 9. Runde. Alle spørges.

Dagsorden maj 2013

Til stede: Ida, Kirsten, Ulla

 1. Tidspunkt for afholdelse af bestyrelsesmøde.
  Vi forsøger at fremrykke det til kl. 18.00
 2. Ny computer og USB-stick indkøbt
 3. Rikke Schultz har tilbudt at hjælpe, hun kommer foreløbig om torsdagen.
 4. Artikel om skoler skal afleveres til avisen senest starten af uge 29.
  Thorkild overvejer at skrive om skolerne i Trunderup.
 5. Nyt fra SLA/Arkivrådet
  Bogen om kirker er færdig. Reception lørdag den 1. juni kl. 10.00.
  Kirsten kører. Vi kører fra Haarby kl. 9.15.
  Kan købes for 25 kr. og skal sælges for 50 kr. Hvor mange skal vi købe.
  Vi køber 20 i første omgang
  Fynsk arkivdag lørdag den 8. juni kl. 13.00 i Ejby. Ingen deltager
  Husk Temadag Odense 31. maj kl. 9.30.
  Ulla kører fra Jordløse kl. 8.30
 6. Post/mail. Årsplan skal sendes til udenbys medlemmer.
 7. Runde. Alle spørges.

Referat april 2013

 1. Afslutning af gækkebrevskonkurrence. Deltagerne kommer den 18. og 25. april og bliver fotograferet.
 2. Indkøb: Brugt computer. Er købt for 800,-
  Omslag og tape fra Museumstjenesten
 3. Foto af campingplads. Priser fremover. Papirbilleder skal tillægges gebyr på 40 kr.
 4. Matrikelnumre aa er IKKE å
 5. Hængemapper? Kirsten spørger hos Sylvest Trading.
 6. Nyt fra SLA/Arkivrådet
  Årsmøde i Arkivrådet 7. maj. Ida og Ulla deltager
  Temadag Odense 31. maj. Ida, Kirsten, Thorkild og Ulla deltager.
 7. Post/mail.
  Efterlysning af lokale og gamle sange m.m. Ingen interesse for os.
 8. Runde. Alle spørges.
  Ida nævnte at Ingemann havde en lille, billig projektor. Undersøges nærmere.
  Kirsten nævnte at Birte og Klavs Grubbe kommer sidst i april

Referat marts 2013
Til stede: Majbrit, Kirsten, Thorkild, Ulla. Afbud fra Ida.

 1. Konstituering og arbejdsopgaver, se bilag.
  Bestyrelsesposter som det plejer.
 2. Tavshedserklæring og rettighedserklæring.
  Udfyldt af de tilstedeværende. Ida og Birthe og Klavs Grubbe mangler.
 3. Fordeling af medlemskort. Ønsker om en del omfordeling.
  Ulla snakker med Ida og laver evt. nye lister. 
 4. Nyt fra SLA.
  Kursus i Aarhus og Aabenraa.
  Ulla tager på kursus i Aarhus og evt. Aabenraa.
 5. Post/mail.
  Fyn i farver.
  Ingen interesse fra os.
  Fondraising-gruppe er nu etableret. Ingen af de tilstedeværende interesseret i at deltage.
  Vi spørger Ida.
 6. Mulighed for at få brugte stole, kontorstole og arkivskabe fra Sparekassen Faaborg.
  Vi er interesseret og spørger om evt. bærbare computere og skærme.
 7. Runde. Alle spørges.
  Kirsten foreslog vi tog en udflugt, blev ikke færdigsnakket.

Referat februar 2013

 1. Generalforsamling.
  Hvem laver kaffe? Inger og Majbrit laver kaffe
  Hvem sørger for brød? Kirsten sørger for brød til kaffen og vin til foredragsholder
  Plakat og annonce fredag den 22. februar. Ulla
  Årsskrift. Ulla
 2. Fotos fra kirken afleveres inden 1. marts. Ulla afleverer til Trykkeri
 3. Skoleartikel afleveres i onsdag 6. marts. Ulla afleverer til Folkebladet
 4. Nyt fra SLA.
  Kursus i Nr. Broby 9. marts. Ingen kan deltage.
 5. Post/mail.
  Besøg fra USA den 16. februar.
  Generalforsamling i Historisk Atlas fredag 12. april kl. 10-12. Ingen kan deltage
 6. Repræsentant til fondraising. Majbrit overvejer
 7. Runde. Alle spørges..

Referat januar 2013

 1. Nytårskur. Ida og Ulla refererer
 2. Generalforsamling.
  Er dato korrekt? Afholdes onsdag den 13. marts
  Indhold af Årsskrift. Ida skriver beretning, Annalise skriver om Harald Søbye, Ulla skriver om Hosesfest + Rasmus Madsen
 3. Nyt fra kommunen/arkivrådet.
  Vi har meddelt at vi gerne vil skrive 3 artikler om skoler.
  Vi afventer at Aarup bliver færdig med båndlæser.
 4. Nyt fra SLA.
  Der skal afleveres statistik.
  Der er mange kurser i foråret.
  Kirsten og Majbrit vil evt. deltage i Nr. Broby.
 5. Post/mail.
  Historisk Atlas efterlyser aktivitet.
  Kirsten og Ida prøver at indtaste
 6. Runde. Alle spørges.
  Annalise ønsker at udtræde af bestyrelsen til generalforsamlingen.
  Claus ønsker ikke at fortsætte som suppleant
  .