Referater 2015

Bestyrelsesmøde onsdag den 21.10. 2015

 1. Julefrokost den 11.12. kl. 18.00 hos Grubbe, Jordløse Møllevej 43
 1. Kursus i Glamsbjerg den 19. November – formiddag 9.00-13.00
  Arkibas – basis: Arkiv-fonde – introkursus. Kurset er gratis
  Ida deltager
 1. Internet
  Ulla undersøger om vi kan få vores egen ledning/ router ind via TDC. Betaling af forbrug?
 1. Tidskriftholdere – Ulla køber tidskriftholdere for de penge, der kommer fra Brugsen.
 1. Rasmus fra arkivrådet vil scanne vores billeder
 1. Forslag fra Ulla – at vi får en i samfundstjeneste i nogle timer. Til scanning og printning af dokumenter.
 1. Beboerforeningen planlægger at købe et videokamera. Rikke undersøger, om det kan opbevares i arkivet.

Bestyrelsesmøde onsdag den 23.9.2015

 1. Åbent Hus på Jordløse Skole den 5. november. Vi skal have helt styr på tidspunktet. Vi bruger den samme udstilling til åbent hus som ved arkivernes dag
 1. Arkivernes dag den 14.november
  Tema: Forretninger i Jordløse og Trundrup
 1. Artikel: Den gode historie – til lokalavisen. Kunne være Åbrand’ts historie om oversvømmelsen ved Ryehuset.
 1. Månedens billede på hjemmesiden. Ex. Skolens indvielse i 1940. Rikke lovede at sætte billede på hjemmesiden. Ulla skubber på.
 1. Julefrokost den 11.12. kl. 18.00 hos Grubbe, Jordløse Møllevej 43. Med ledsager. Hvem der skal inviteres og menu besluttes på næste møde.

Bestyrelsesmøde onsdag den 19.8.2015

 1. Hvor tit skal vi holde bestyrelsesmøder?
  Næste møde den 23. september
 1. Arkivdag – hele Fyn
  Fælles dag for medarbejdere i arkiverne på Fyn den 22. august kl. 14.00 – Ramsherred 52 i Assens
  Tema: 2. Verdenskrig og kvindernes valgret. Vandretur i Assens
 1. Arkivernes dag Lørdag den 14.11 kl. 10.00 – 14.00 i November
  Indhold aftales på næste møde
 1. Filmaften den 16. September
  Første del: Violinbygger Aksel Jensen – Arne som fortæller
  Anden del: Jordløse Centralskole – omkring jubilæet i 1990 – gammel elev som fortæller
 1. SLA’s generalforsamling i Middelfart lørdag/ søndag 3. og 4. Oktober. Tilmelding . Når tilmeldingen kommer, sender Rikke besked ud til resten af bestyrelsen. Ulla undersøger, hvor meget Arkivrådet i Assens vil dække.
 1. Flytning af arkivets pengeskab
  Ulla kontakter Thorkil og hans søn – de finder en dato efter den 16. september, hvor vi kan hjælpes ad.

Referat af bestyrelsesmøde i Historisk Arkiv 18. Marts 2015

 1. Konstituering

Valg af :
Formand –Ida Grønberg
Kasserer – Ulla Nyborg
Sekretær – Rikke Schultz
Valgt til bestyrelsen for et år: Rikke Schultz

 1. Arbejdsopgaver:

Ud fra Ullas liste fordelte vi følgende opgaver:
Birthe og Mai-Britt arbejder med Avisartikler

Renskrivning:
Renskrivning af dokumenter – Ida
Rasmus Madsens bøger –
Scanning – Ulla

Arkibas:
Journalisering af afleveringer – Ulla
Registrering af arkivalier – Ulla og Rikke
Registrering af avisudklip – og ejendomsannoncer i mapper – Klavs
Opdatering af ejendomme iht. databasen www.weblager.dk
Opdatering af personer i henhold til folketællinger og kirkebøger

Internet:
Registrering og arkivering af referater fra www.jordløse.nu Ulla
Arkivering af nyhedsmail – Ulla

Indskrivning:
Indskrivning af register over skifteprotokoller m.v.
Opdatering af kirkegårdsregister – Majbrit og Klavs
Folketællinger, Trunderup – Birthe og Klavs
Kirkebøger

Avisudklip – Majbrit og Birthe

Filmoptagelse incl. bearbejdning + registrering i Arkibas
Bearbejdning og registrering af gamle film
Lydoptagelser incl. bearbejdning + registrering i Arkibas
Bearbejdning og registrering af gamle lydoptagelser
Vedr. Film og lydbånd, så hjælpes vi ad med registrering og klipning i forbindelse med konkrete projekter.
Indsamling af ny materiale knyttes indtil videre til konkrete projekter.

Fotografering – Ulla, Rikke

Historisk Atlas – Ida vælger ud, hvad der skal lægges op, og så hjælpes vi ad med at lægge det op på Åbent Hus aftenerne.
Opdatering af Vejvisere: Klavs og Birthe laver en liste over hvad vi har og hvilke årgange vi mangler. Derefter kan vi starte en indsamling af manglende årgange.
Rikke lovede fremover tager Fyns Stiftstidene med i arkivet til udklipsgruppen:
Annoncer, plakater, nyhedsmail, hjemmeside – Ulla

 1. Salg af medlemskort
  Spørge Thorkild, om han vil sælge medlemskort i TrunderuP:
  Ulla laver en liste over, hvem vi går rundt til inden åbent hus.
  Uddeles inden 1. Maj
 1. Bestyrelsesmøder fremover den næstsidste torsdag i måneden. Næste møde dog onsdag den 22.4 kl. 18.30
 1. Ulla bestiller nøgler. Alarm Hverdage fra 22.00 – 8.00 og i weekenden
 1. Alle tjekker selv arkivets e-mail.
 1. Rikke Schultz tilmeldte sig kursus i WordPress. Birthe og Klavs tager på basiskursus i Akivalier i efteråret, da der ikke er ledige pladser nu.
 1. Birthe skriver om de 4 gamle foran hospital – billeder
 1. Månedens billede på hjemmesiden – FORSLAG: GAMMELT KONFIRMANTBILLEDE
 1. Nyt fra SLA/ arkivrådet, Ulla og Ida repræsentere os i Arkivrådet. Samarbejdet med Assens kommune går gennem arkivrådet.
 1. Ingen post
 1. Runde

Ulla: Kageplan.

På skift har vi kage med til bestyrelsesmøde/ Åbent hus. Kageholderen står også for at lave kaffe og gøre toilettet rent. Ulla tager age med næste gang.

Klavs og Birthe: Maling af radiator. Vi blev enige om, at Klavs køber maling.

Julefrokost den 11. December hos Klavs og Birthe. Bestyrelse, suppleanter m.fl. indbydes

Bestyrelsens Mailadresser og telefon

Klavs og Birthe: (fælles med Birthe) 2393 8080 og 2393 7970
Ida: 2729 1770
Majbrit: 2395 6021
Ulla: 2372 0323 / 6473 3370
Rikke: 6183 2169 / 6596 7515

Der blev afholdt generalforsamling onsdag den 11. marts
Thorkild Rasmussen og Kirsten Johansen udtrådte af bestyrelsen.
Nyvalgt blev Birthe Grubbe, Klavs Gruppe og Rikke Schultz
(Referat af mødet findes i Arkivets mappe “Foreningen 2014 – “

Referat februar 2015

Til stede: Ida, Kirsten, Majbrit, Thorkild, Ulla

 1. Indvielse af nye lokaler. Er alt klar? Der er købt chips og hvidvin, vi havde aftalt mousserende vin. Der er udsendt indbydelse til arkiver, skolen og på nyhedsmail. Vi mødes kl. 14.00. indvielse kl. 15.00-17.00.
 2. Internet er etableret, vi har fået regning fra skolen og penge fra arkivrådet. Internet virker ikke. Ulla taler med Johnny Rosenkjær
  Der er ikke indkommet penge fra kommunen til husleje. Ulla spørger Ingemann.
 3. Arkiv.dk indvies fredag den 20. februar. Ingen herfra deltager i indvielsen i Odense
 4. Generalforsamling
 5. Arbejdsopgaver. Palle Jensen holder foredrag. Thorkild køber brød, Majbrit laver kaffe.Thorkild ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Vi søger nye bestyrelsesmedlemmer i indikaldelsen.
 6. Indkøb af tidsskriftholder? Den koster 1300 kr. Kirsten synes det er for dyrt. Ulla søger Brugsen om komme med i en af deres uddelinger.
 7. Nyt fra SLA/Arkivrådet .Post/mail.
 8. Foreløbig kageplan:
  Onsdag den 18. marts:                Ida
  Onsdag den 25. marts:                Ulla
  Den, der har kage med sørger for opvask, tømning af skraldespand og evt. rengøring af toilet.
  Endelig kageplan laves efter generalforsamling.
 9. Runde. Alle spørges. Kirsten ønsker at udtræde af bestyrelsen, påføres dagsorden.

 

Referat  januar 2015

Til stede: Ulla og Ida, udsat til onsdag den 28. januar hvor alle var mødt

 1. Indvielse af nye lokaler. Afholdes 25. februar kl. 15-17.00. Ulla udsender nyhedsmail og mail til arkivrådet, Skoleleder, pedel og skolebestyrelsen.
  Kirsten køber vin og chips.
 2. Pengeskabet bliver stående indtil Støttegruppen har ryddet foran havedøren.
 3. Thorkild og Ulla har hentet de 2 brandsikre skabe hos Sparekassen Faaborg. Vi fik god hjælp fra Søren Rasmussen ved aflæsningen.
 4. Vi har modtaget penge til negativscanneren fra Arkivrådet. Vi har også fået tilkendt 1000 kr. til etablering af internet. Der er ikke sket noget, bortset fra at skolen har indkøbt materialerne. Ulla rykker for en regning hos Hanne og for etablering hos Morten.
 1. Ulla deltager i kursus vedr. Arkibas 5, torsdag den 22. januar.
 1. Avisartikler i 2015. Emnet er Den gode historie, det gode billede. Vi skal levere 3 artikler. Forslag: Pastor Barfoed. Billedet af de 4 gamle foran hospitalet. Ulla skriver om pastor Barfoed til den første artikel i marts
 1. Månedens billede på hjemmesiden. Forslag modtages.
 1. Ulla har ændret arkivets email-adresse til . Der vil ikke mere blive udskrevet alt fra mailen. Bestyrelsesmedlemmerne må selv undersøge om der er mail om f.eks. kurser og Historisk Atlas.
 1. Datoer for aktiviteter i 2015 skal fastsættes så de kan komme med i Årsskriftet.
  Gåtur onsdag den 20. maj til Hellen.
  Filmaften onsdag den 16. september.
  Åbent Hus lørdag den 14. november.
  Generalforsamling onsdag den 16. marts 2016.
 1. Nødvendige indkøb:
  Toiletpapir, Toiletrens, opvaskebørste, Spand, klude, viskestykke 150 kr.
  Gardiner, persienner                                                                                     450 kr.
  Materialer til rep. af hjørne og gulv                                                          600 kr.
  Kirsten køber persienne og rengøringsting. Ulla køber resten.
 1. Optagelse af TV-program. Ingen i bestyrelsen kan optage TV-program, Majbrit mener vi skal spørge Annelise.
 1. Nyt fra SLA/Arkivrådet .
  Ida og Ulla deltog i arkivrådsmøde den 25. november.
  Majbrit, Ida og Ulla deltog i nytårskuren i forsamlingshuset.
 1. Post/mail.Kageplan. Ulla laver kageplan.
 2. Runde. Alle spørges.