Referater 2017

Bestyrelsesmøder fra 17. juni 2017 til 21. februar 2018

Den 19. Juni 2017 – Referat

Referat

 1. Siden sidst

Ida og Ulla har været til møde i Arkivrådet i Assens Kommune. Mødet blev holdt i Hårby arkiv.

Serien i Folkebladet fortsætter. Nu med udgangspunkt i ”før og nu” billeder af huse, bygninger ect.

Der kommer en plan for, hvornår vi er på igen.

Vi vil indkøbe et stativ + et 32 g-bite kort. Vi låner Klavs og Birthes stativ til revyen.

 1. Status på arkivarbejde

Ida er færdig med at renskrive de håndskrevne dokumenter. Ulla samler dem på et USB-stik og Rikke gør dem tilgængelige på Arkibas. Ida arbejder videre med udstilling på de nye opslagstavler – om husene i Jordløse.

Rikke er færdig med at registrere tidskrifter og bøger med lokalt indhold. Arbejder videre med træindustrien.

Klavs – har overspillet de nyeste film. Arbejder videre med registrering af nogle af de gamle dyreskuefilm.

Sannes film: Klavs tager en snak med Sanne efter sommerferien.

Birthe – Er næsten færdig med de gamle klip, og fanebladene er skiftet i hængemapperne. Går videre med registrering af artiklerne, når klippearbejder er afsluttet. Fortsætter med de løbende klip.

Lene har scannet dokumenter.

Ulla – er i gang med registrering af de sidste billeder. Mangler at registrere kopier af fotos.

Ulla retter fejl i personnavne m.v. og ajourfører og registrerer ejer-lister. Er nået til matrikel 24.

Går videre med fotos.

 1. Fortælleaften

Det er den 20. september. Erik Holm Hansen kommer og fortæller.

Rikke forsøger om det kan forberedes lidt sammen med Holm Hansen og laver en omtale til Nyhedsbrev – Hjemmeside

 1. Landsmøde den 26. og 27. September arrangeret af Oda og SLA. ”Det er svært at spå – især om fremtiden.” Sted: Odense. Pris 1000 kr.

Det er ikke relevant for os.

 1. Nyt fra SLA

Kursusdage ligger nu på SLA’s hjemmeside.

 1. Årsplan – fortsætter uændret. Vi reviderer i januar inden årsskriftet går i trykken.

Julefrokost den 24. November kl. 18.00 – Landevejen 6.

Den 23. August – Referat

Vi startede med rengøring kl. 18.30 (støvsuger, gulvvasker – Rikke), vinduespudser – Ida og Ulla,  spartelmasse (Ulla) – spartel, boremaskine og skruer (Klavs?), kage (Lene?).

Dagsorden – efter rengøring

 1. Siden sidst

Tekst til Tacklingen (Se bilag)

Ansøgning til Velux-fonden

Udflugt med veteran-banen – fælleskørsel?

Vi kører fra skolen kl. 13.00

Jubilæumsbog – boldklubben

Vi sender et papir med forslag til Boldklubben

Udstilling ved lære-væresteds arrangement den 6. September

Ulla og Ida vil gerne hjælpe med maden

 1. Før og nu  – billeder til avisen – medie september 

 

 1. Fortælleaften med Erik Holm Hansen den 20. September

Kaffe, kage – hvem gør hvad

Lene bager kage

Ulla spørger Mai-britt om kaffe

 1. Årsmøde den 7.-8. Oktober

Vi søger om at få Ulla og Ida med

 1. Arkivernes dag – Giv det videre , 11. november: Form og indhold

Klavs og Birthe – taler med Torleif

Rikke taler med Jørgen og Poul

Ulla – taler med Elva

EVT

Rikke Schultz

Den 18.10.17 – Referat

 1. Siden sidst

Vi har fået 15.500 kr og mærkater af Velux-fonden til computer og projektor og lydanlæg til filmfremvisning.

Vi mødes mandag den 23.10 kl. 19. og afprøver udstyr.

Rikke undersøger om man kan projektere på et rullegardin og giver Ulla besked

Vi skal have lavet en rapport til SLA.

Ulla og Ida har været til årsmøde. Interessante foredrag, bl.a. om inddæmning af ny jord. Besøg på Gyldensten. Det er Danmarks største løgproducent. I højsæsonen er der 85 ansatte.

Trap Danmarks nye udgave. Der er et tilbud til arkivmedarbejdere på 249 kr. måned i 48 måneder.

Arkivet vil gerne købe et eksemplar af bindene om Assens og Fåborg kommune.

Der har været 2 interview-runder med tidligere aktive i boldklubben til boldklubbens jubilæumsbog.

Der en søgt Albani-fonden om 40.000 kr. til trykning.

 1. LOF

De kommer onsdag den 25.10 kl. 19.00 .

Ulla fortæller om sognets historie,

Rikke fortæller om træindustrien,

Ida fortæller om Landevejen

Hvis der kommer nogle til åbent hus, så går en af os fra og snakker med dem.

 1. Åben skole torsdag den 2. November kl. 15.00 – 18.00

Vi kan vise en film – Muligheder: Jordløse-filmene

Skål med slik

 1. Arkivernes dag den 11.11

Birthe og Klavs har lavet interview med Thorleif. Der skal findes billeder frem og findes tekstbidder frem. Klavs og Birthe arbejder videre med det.

Ulla laver interview med 2 – Anne-Lise Pedersen og Johannes i Trunderup.

Rikke laver interview med Poul og Jørgen – Landevejen 4.

Vi udstiller på de 3-fløjede plancher, og så bruger vi søjlen til at fortælle om ”giv det videre”-projektet.

Udstilling i ”det lille rum” – pen og blæk (Klavs og Birthe).

Annonce til Ingemand vedr. arkivernes dag – Rikke

Nyhedsmail- Rikke (udsendes i næste uge)

Servering: Ida: æblekage (bagt), Kanelsnegle (Rikke), Pizzasnegle (Ulla)

 1. Julefrokost

Onsdag den 22.11 kl. 18.30

Hvem skal inviteres: Arne Holgersen og Sus, Martha og Jørgen Andersen, Torleif og Grethe, Mai-Britt og Helge, Thorkild med ledsager,

Snaps: Birthe og Klavs (fra sidste år),

Snaps: Linje – snaps (Ulla)

Øl og Vand

Rugbrød, smør (Ulla)

Sild, æg, karrysalat (Rikke)

Grøn salat (Palle)

Æbleflæsk (Ida)

Tarteletter (Ida)

Flæskesteg og rødkål (Birthe)

Leverpostej (Lene)

Ost og frugtsalat (Ulla)

Der blev lavet en invitation som runddeles.

EVT

Varme i arkivet. Ulla tager en snak med skolen.

Kan vi evt. åbne for radiatorerne eller er det bedre med en el-blæser?

Vi vil ophænge en portiere i åbningen.

Rikke undersøger om hun har stof liggende og en gardinstang.

Referat af bestyrelsesmøde

Den 29.11 – referat

 1. Siden sidst
 2. Status på jubilæumsbog

Der kommer svar fra Albani-fonden inden for 14 dage

Vi kan evt. Søge Lions Klub

Deadline 1. Februar

 1. Evaluering af arkivernes dag

Pænt besøgt. God udstilling. Godt format.

Vi sætter den op igen til generalforsamlingen. Klavs og Birthe følger op på Torleif.

Rikke har sendt evaluering om til Omslaget

 1. Før og nu til avisen

Der er sendt til Avisen

 1. Møde med arkivrådet. Ida og Ulla deltog. Der var materiale med hjem. Der blev
  snakket budget. Der var overskud på uddannelseskontoen, så der er blevet
  beskåret. Der fortsættes med avisartikler.
 1. Indstilling af kandidat til valg til lokalråd.

Valget finder sted den 9. Januar og foreningerne i Jordløse er blevet opfordret til hver at indstille en kandidat. Se Tacklingen s. 33.

Rikke stiller op for Lokalhistorisk forening

 1. Årsskriftet

Deadline – 15. februar

Ellen Ægedius.

Ulla – om ishuse

Træindustri ..

Jordløse Møllevej 43

Evt. Jørgen Snitkærsbedstefars bror

 1. Generalforsamlingen

Onsdag den 14. marts .

Anders W. Bertelsen (sprogdoktoren)

Ole Buhl Nielsen – præsten i Brahetrolleborg – Lene spørger

 1. Eget forlag

Bogen skal have et ISBN-nummer.

 1. Hvad vi hver især arbejder med
 1. Gardin

Birthe syr gardiner

24. Januar 2018 Referat

 1. Siden sidst

Præsten i Brahe Trolleborg – kan ikke 14. Marts, men han er hyret til næste år den 13.marts 2019

Bogen om Jordløse Boldklub

Indlæg – til Assens Folkeblad – Søbo-linden – Ulla skriver

Generalforsamling i SLA – Fyn den 13.3: Ida og Ulla evt. Rikke

Der kommer måske et par nye medarbejdere

 1. Planlægning af generalforsamling

Idéer

Mogens Pedersen – Smedens søn

Hans Bjørnsson

Ninon Schloss

Ulla spørger Mai Britt om hun vil lave kaffe.

Lene bager kage

Vi mødes 18.15 i musiklokalet.

Forslag til kontingent 75 kr pr. år

 1. Årsplan

Onsdag den 23. Maj kl. 18.30 – Gåtur – Skovmarken – John Holler? – Ulla spørger

Onsdag den 12. September – fortælleaften/ Pigerne på Sprogø – Carsten Egå Nielsen m. alt betalt max. 4000. Birthe undersøger.

 1. november – Arkivernes dag 10.00 – 14.00
 2. marts 2019 kl. 19.00 – Generalforsamling
 1. Status på årsskrift

Klavs og Birthe arbejder på deres artikel

Ellen Ægedius har skrevet

Ulla og Rikke skriver

 1. Gennemgang af arkivet
 2. evt.

Den 21. Februar 2018 – referat

 1. Siden sidst

3-4 nye medarbejdere i arkivet

 1. Fremtidige arrangementer:
  Onsdag den 16. September 2020: Pigerne på Sprogø, Carsten Egø-Nielsen – Birthe forsøger at booke ham. (Tel: 2344 4492).
 1. Generalforsamlingen den 14. Marts

Mai-Britt laver kaffe

Lene bager kage

Ninon Schloss kommer og fortæller

Gavekort til Ninon – 300 kr. til Tante Grøn

Dirigent: Ida spørger Arne Holgersen

Birthe og Ulla sidder ved kassen

Liste til mail-adresser

Lene uddeler post-its til mailadresser

Salg af bøger – Lene og Klavs

På valg: Lene, Rikke og Ida

EVT.