Trunderupvej 69 da der stadig var købmandsforretning

Købmandsforetningen Trunderupvej 56.

Trunderupvej_42

Købmandsforretningen, Trunderup Afholdshotel.

Landsbyen Trunderup har gennem tiden haft tre skoler, dog ikke samtidigt, og de kan alle ses fra dette skilt.

Den ældste skole blev bygget i 1846. Bygningens gavl ses herfra i retning mod Haarby som det 1. hus på højre hånd. For at få stilling som enelærer skulle man samtidigt virke som organist ved kirken i Jordløse. Læreren i Jordløse havde titel af kirkesanger.
I første stillingsopslag krævedes uvist af hvilken grund, at ansøger skulle være ugift. Ud over løn havde man fri bolig med ret til 24 læs tørv årligt til opvarmning af bolig og skole. På billedet fra 1896 ses enelæreren (dog nu med kone!) og de 50 elever foran skolen. At dømme efter fotoet var skolegang ikke en fornøjelig affære.

Eleverne var delt i 2 hold og gik i skole hver anden dag – 3 dage om ugen. Med denne ordning kunne børnene gå til hånde hjemme den halve uge. I midten af attenhundredetallet er antallet af ulovlige   forsømmelser protokolført til 699. De mange forsømmelser fandt formodentlig sted i landbrugets travle perioder. Dette ændrede sig markant frem mod slutningen af århundredet til 148. Skolen blev nedlagt i 1905.

Som nabo til den ældste skole ses Trunderup Forskole – den blev bygget i 1913. Her blev de yngste elever undervist af småbørnslærerinde Clara Olsen og senere af frk. Karen Larsen helt op til 1965. Elevtallet i landsbyen var op til 1930 over 50 (endda 82 i 1920). I 2019 er der ganske få skolepligtige børn i Trunderup.

I 1905 byggede man skolen her på Trunderupvej 70 som erstatning for den første skole. Bygningen bestod dels af lærerbolig og en skoledel med gavl mod vejen med kakkelovn, skorsten og gymnastiksal. Men toilet .. ? jo, på gavlen i garagebygningen ses tydeligt tilmurede døre til 4 latriner på række og helt til højre et pissoir.
Efter opførelsen af Trunderup Forskole i 1913 blev kun de ældre årgange undervist på skolen her, de yngste begyndte skolegang på Forskolen. Denne skole blev nedlagt i 1940, da der blev opført en Centralskole i Jordløse. Herefter blev skolen købt af Trunderups bønder til forsamlingshus. I nyere tid har flere ældre personer kunnet berette om dilletant forestillinger, VU fester og politiske møder afholdt i de tidligere skolelokaler. I 1956 overgik den til privateje lige som de 2 andre skolebygninger.  

Trunderup-gamle-skole

Den gamle skole, Trunderupvej 63. 1990.

Trunderup Skole, Trunderupvej 70, ca. 1923.

Trunderup Forskole, Trunderupvej 59, 1920'erne