Landrute 3 - Odense-Nr. Broby-Faaborg banen

Banen var en privatbane, anlagt og drevet af Sydfynske Jernbaner.

Den blev bl.a. finansieret af de berørte kommuner, men blev aldrig en god forretning. I 1949 blev driften overtaget af DSB men forblev privatejet.

Den blev nedlagt i 1954 da kommunerne ikke længere ville betale driften.

Banens forløb fra Odense til Faaborg. 
Kortet indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skærmkort.