Landrute 5 - Bramskløve Hul

På den meget sandede jord i Jordløse Bakker ses Gyvel blomstre klart gult i juni måned. Frøene er meget giftige. Gyvel er en dominerende plante. Den er indført til haver, hvorfra den har spredt sig til det udyrkede landskab, hvor den er en stor plage, og overvokser de naturlige plantearter som fine græsser, lyng og andre blomster, som hører til på heden.

Hvert år er der en tilbagevendende arbejdsdag, som Danmarks Naturfredningsforening arrangerer, hvor der gås til kamp mod gyvel med spade og buskrydder!

Bramskløve Hul