Landrute 8.2 - Husstandsmøller

Husstandsmøllerne
Der var 3 typer møller. Stokmøller, der var lavet af træ, og blev påsat sejl, når den skulle bruges, blev drejet manuelt i forhold til vinden og herefter fastsat. Klapsejlere med 4-6 vinger og mangebladede vindroser var begge lavet af metal og drejede selv op i vinden ved hjælp af en vindrose eller en vindfane.

Leergården
Møllen på Leergården var en klapsejler med 5 vinger. Møllen var i funktion til ca. 1960 hvor den bl.a. trak et tærskeværk, herefter blev den nedbrudt. 

Ærtebjerggård
Møllen på Ærtebjerggård var en vindrose opført i 1917, den var i modsætning til de fleste andre møller ikke placeret på taget men på jorden. Møllen blev nedtaget i 1944.

Østervang
Møllen på Østervang har vi ingen billede af, og vi har kun oplysninger om møllen fra Dora Lehrmann. Møllen er ikke på et luftfoto fra 1939.

Bækvej 11
Havde også en vindmøllle på taget anvendt til drivkraft. Møllen var en stokmølle opført i 1895 og blev nedrevet efter 1932.

Midthuset, Bækvej 7
Klapsejler med 4 vinger. Møllen blev brugt til træbearbejdningsmaskiner. 

Risbjerggård
Møllen på Risbjerggård 5 vinget klapsejler, nedrevet mellem 1939–1950.

Pilemae
Møllen på Pilemae var en 4-vinget klapsejler. Den blev nedtaget mellem 1940–1944. 

Elmegård
Møllen på Elmegård var en 5-vinget klapsejler.

Trævarefabrikant A. P. Nielsen, Stationsvej 16
Møllen blev 1906–1923 brugt som drivkraft i Trævarefabrikken. Det var en 4-vinget klapsejler, der stod på jorden. I 1923 gik virksomheden over til at bruge en petroleumsmotor som trækkraft og Møllen blev herefter flyttet til Toftegård. 

Toftegård
Mølle flyttet fra Stationsvej i 1923, nedtaget inden 1939.

Jordløse Savmølle
Jordløse savmølle og savværk, opført 1913. Møllen – en hollands vindmølle – blev flyttet fra Bregnemose til Jordløse. Klapperne på vingerne kunne reguleres i forhold til hvor meget det blæste, men alligevel var det en stor ulempe at det var vejret der bestemte hvor hurtigt man kunne arbejde. Møllen var i brug indtil ca. 1950. I 1960 blæste møllen ned og blev herefter helt nedrevet.

Billeder af vindmøllerne i Jordløse kan ses på Arkiv.dk