Landrute 9 - Minder over Aage Kruuse Petersen

3 mindesten

Der er sat 3 mindesten over Aage Kruuse Petersen. Ud over stenen i Hestehaveskoven er der en sten ved Søbo Sø og en på Jordløse kirkegård.

Mindesten ved Søbo Sø

Ved Søbo Sø, på grænsen mellem skoven og haven til Søbo står den 3. mindesten over Aage Kruuse Petersen. Mindestenen er omkranset af granitpæle med kæder imellem. 

Den øverste sten bærer et portræt af Aage Kruuse Petersen og hans navn.
På stenen nedenunder står teksten: Venner i ind og udland rejste dette minde.
På siden af stenen står der: Søbo 1. september 1879. Bangkok 7. juli 1908.
Herunder ses Aages monogram. 

På et tidspunkt fik hans hund også et minde, idet der ved siden af den store sten ligger en mindre med inskriptionen: 1897-1909. Bravo. Aages tro jagtkammerat. 

F276-1

Mindesmærket ved Søbo Sø.

Aage1

Stenen i Hestehaveskoven.

At der blev sat 3 sten over Aage kan især tilskrives hans far, men hans tidlige død var ikke den eneste tragedie, der ramte familien. Laurids og Marie Kruuse Petersen havde 2 børn. Ud over Aage var det sønnen Einar, der i modsætning til Aage var gift og fik 2 børn. Den yngste døde imidlertid inden han var et år og Einar selv døde i 1917 af tuberkulose kun 39 år gammel. Laurits og Marie Kruuse Petersen solgte i 1927 Søbo til Hans Larsen, som havde været forpagter på godset siden 1910.

Mindeplade

Ud over mindestenene findes der også en mindeplade på Jordløse Skytteforenings fane med teksten:
3/12-1908 “AKP” født Søbo 1ste Sptbr 1878 Død Bangkok 7de Juli 1908.

Fanemærke