Arbejdsopgaver 2014

Renskrivning: Rasmus Madsens breve – Birthe og Ida
Rasmus Madsens bøger – Majbrit
Håndskrevne dokumenter – Ida
Scanning  – Ulla

Arkibas: Journalisering af afleveringer – Ulla
Registrering af foto og Scanning  – Ulla
Registrering af arkivalier – Ulla
Registrering af avisudklip – Majbrit og Kirsten
Registrering af artikler i årsskrift
Registrering af bøger
Opdatering af ejendomme iht. databasen www.weblager.dk
Opdatering af personer i henhold til folketællinger og kirkebøger

Internet: Registrering og arkivering af referater fra www.jordløse.nu – Kirsten Jensen
Arkivering af nyhedsmail – Ulla
Registrering og arkivering af ejendomsannoncer

Indskrivning: Indskrivning af register over skifteprotokoller m.v. – Kirsten Jensen
Opdatering af kirkegårdsregister – Majbrit og Thorkild
Folketællinger, Trunderup – Klaus og Birthe
Registrering og indskrivning af formænd fra foreninger – Rikke
Kirkebøger

Avisudklip – Kirsten og Majbrit

Filmoptagelse incl. bearbejdning + registrering i Arkibas
Bearbejdning og registrering af gamle film

Lydoptagelser incl. bearbejdning + registrering i Arkibas
Bearbejdning og registrering af gamle lydoptagelser

Fotografering – Thorkild, Ulla

Historisk Atlas Ida og Kirsten

Opdatering af Vejvisere

Annoncer, plakater, nyhedsmail – Ulla

Hjemmeside – Ulla, Rikke