Nyt bestyrelsesmedlem

Ved den veloverståede generalforsamlingen 2023 blev der valgt et nyt bestyrelsesmedlem, idet Peder Nielsen ikke ønskede at genopstille. Peder fortsætter som suppleant. Til at afløse Peder er Henriette Lesley indvalgt i foreningens bestyrelse. I løbet af foråret kommer bestyrelsen rundt i sognet med medlemskort og årsskrifter. Man er også velkommen til at komme op i … Læs mere

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes i år i arkivets lokalertirsdag den 14. marts 2023 fra kl. 19.00-19.30.Dagsorden ifølge vedtægterne.Efter generalforsamlingen går vi over i musiksalen og hører foredraget om Kirkeklokkerne i Jordløse.Bestyrelsen Tirsdag den 14. marts 2023 fra kl. 19.30 i Musiksalen i Landsbyens Hus Jordløse Kirkes ældste klokke har 250 års jubilæum i 2023 idet den støbtes … Læs mere

Arkivernes dag

lørdag den 12. november fra kl. 10 til 14 Kunne du tænke dig at se dine klassekammerater fra Jordløse Skole eller Friskolen i Jordløse igen? Så kom til kaffe og kage på vores Lokalhistoriske Arkiv i Landsbyens Hus og få hjælptil at finde din egen klasses fotos fra dengang, du gik i Jordløse Skole. Du … Læs mere

Tirsdag den 20. september 2022 kl. 19.00 i Musiksalen i Landsbyens Hus

En aften med Maria Grønlykke Maria Grønlykke kommer og læser op af sine bøger inspireret fra det vestfynske område:”Fisketyven”, ”En lille sang om Stella” og ”Sølvmanden” samt af biografien om hendes forældre: Lene og Sven Grønlykke.Entre: 40 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke medlemmer. Der serveres kaffe og kage (incl. i prisen). Tilmelding … Læs mere

Referater 2022

Referat af bestyrelsesmøde 2022.03.23 Referat af Generalforsamling 2022 Referat bestyrelsesmøde 2022.02.16 Referat af Bestyrelsesmøde 2022.01.19

Gåtur ved Østrupgård

Onsdag den 11. maj kl. 18.30 Vi mødes på parkeringspladsen ved Trente Mølle. Herfra går vi til Østrupgård. Vi arbejder på at få en rundvisning på Østrupgård. Efter evt. rundvisning går vi en tur i området.Medbragt kaffe nydes ved bålpladsen ved Trente Mølle.   Generalforsamlingen 2022 Generalforsamlingen blev som vanlig afholdt i go ro og … Læs mere

Generalforsamling i Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Tirsdag den 15. marts kl. 19.00 i musiksalen i Landsbyens Hus. Dagsorden:1. Valg af dirigent2. Formandens beretning ved Ida Grønberg3. Regnskab ved Ulla Nyborg4. Behandling af indkomne forslag.5. Godkendelse af kontingent, forslag 75 kr.6. Valg til bestyrelsen. På valg er Ida Grønberg, Rikke Schultz, Preben Danielsen. Alle genopstiller.7. Valg af suppleanter. På valg er Majbrit … Læs mere

Legetøjsudstilling

Emnet til arkivernes dag den 13. november 2021 var børn. Derfor havde vi i arkivet lavet en udstilling om især legetøj. Der var både gamle og nye billeder af legetøj. Vi havde også lånt forskelligt legetøj, som var udstillet.  På billedet ses trælegetøj fra Aksel Drejer. Hans far begyndte at lave legetøj i 1919 og … Læs mere

Må vi se dit bedste legetøj?

Hvis vi må, tager vi et foto og udstiller det i arkivet den 13. november og på arkivets hjemmeside. Vi affotograferer også billeder af legetøj.Emnet til arkivernes dag er “Børn”. Derfor vil vi gerne lave en udstilling om legetøj og andet med relation til børn. Vi fotograferer legetøj i åbningstiden torsdagene den 21/10, 28/10, 4/11 … Læs mere