Udstillingen “De rejste ud”

kan ses før generalforsamlingen i vore lokaler den 12. marts kl. 18.15-19.00

Generalforsamling 2024

Generalforsamling afholdes i Musiksalen i Landsbyens Hus tirsdag den 12. marts kl.19.00.

Medlemskort sælges ved indgangen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Godkendelse af det af bestyrelsen fastsatte kontingent. 100 kr.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
      På valg er: Ida Grønberg, Rikke Schultz, Preben Danielsen (alle modtager genvalg)
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Peder S. Nielsen og Arne Holgersen (begge modtager genvalg)
 8. Valg af 2 revisorer. På valg er: Torleif Hansen og Jørgen Andersen
 9. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er: Ragnhild Pedersen og Carsten Olesen
10. Eventuelt.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamling vil Kurt Elmelund fortællle om sin barndom i Jordløse.

Der serveres kaffe og kage.

Skolebillede, Jordløse Centralskole ca. 1948, (årgang 1936-1937) Fra venstre
1. række, 1. bord: 1. Harry Jørgensen, Landevejen 86 2. Poul Riget Nielsen, Bækvej 11
2. række, 1. bord: 3. Kirsten Larsen, Strandbyvej 56
2. række, 2. bord: 4. Vagner Eriksen, Jordløse Møllevej 25
2. række, 3. bord: 5. Jackie Skifter Lehrmann, Bækvej 5 6. Tage Bæk, Hovgyden 2
2. række, 4. bord: 7. Peder Eriksen, Bækgården, Enghavevej 8. Henning Roesbjerg, Stationsvej 22
3. række, 1. bord: 9. Annalise Hansen, Møllergyden 3 10. Ketty Hansen, Landevejen 55
3. række, 2. bord: 11. Erna Rasmussen, Hattebæksvej 1 12. Inge Jensen, Trunderupvej 50
3. række, 3. bord: 13. Anna Juul Pedersen, Landevejen 72 14. Tove Lehrmann, Enghavevej 18
3. række, 4. bord: 15. Kurt Elmelund, Landevejen 60 16. Jørgen Nielsen, Landevejen 2
Stående bagest: 17. Lærer O. J. Lund, Landevejen 36 18. Marie Jensen, Jordløse Centralskole 19. Martin Lasthein, Jordløse Centralskole