Nyt bestyrelsesmedlem

Ved den veloverståede generalforsamlingen 2023 blev der valgt et nyt bestyrelsesmedlem, idet Peder Nielsen ikke ønskede at genopstille. Peder fortsætter som suppleant.

Til at afløse Peder er Henriette Lesley indvalgt i foreningens bestyrelse.

I løbet af foråret kommer bestyrelsen rundt i sognet med medlemskort og årsskrifter. Man er også velkommen til at komme op i arkivet i åbningstiderne og købe medlemskort.

Årsskriftet indeholder i år artikler om Det Høje Hus, Damsbo og Lizzi Skou, Thorleif Lindtoft Hansen, Napoleon Rasmussen og Grundspekulation.

Husk. Har du fotos og arkivalier der fortjener at bliver gemt for eftertiden, så kom op til os med dem. Vi modtager materiale både til arkivering og kopiering.
Alt materiale kan påføres klausul om hvornår det må offentliggøres.