Friskolen i Jordløse

Friskolen er nu lukket og vi er opsagt i vore lokaler pr. 31.12.2020.
Den 6. oktober blev der afholdt et møde med repræsentanter for alle foreninger og institutioner i Jordløse. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med muligheden for at man kunne erhverve skolens bygninger, således at der stadig er et samlings- og opholdssted for vore foreninger .

Nedenfor den foreløbige plan udarbejdet af arbejdsgruppen:

Nu rykkes der på indsatsen for at skolebygningerne kan blive et centralt udviklings sted i landsbyen og for området.
Der er sat en indsamling i gang med udstedelse af andelsbeviser på kr. 1000,-
Målet er i første omgang at samle kr. 60.000 for at skabe kapital nok til at byde på bygningerne og afholde de nødvendige omkostninger til advokat m.v.

En bestyrelse vælges/nedsætte mandag d. 9. November på skolen.
Indholdet er i første omgang at sikre at de nuværende lejere fortsætter. De er eller opsagt til 31.12.2020.
Det er:  LokalHistorisk Arkiv, Boldklubben, Børnehaven og de tre dagplejere.
For Børnehaven er det afgørende at grunden, hvor denne er placeres sikres for fremtidig brug og at brugen af lokaler i Skolebygningerne sikres.
For Boldklubben er det afgørende at lokalerne kan bruges fremover, ellers ser foreningen frem til en meget usikker fremtid.
For Lokal Historisk Arkiv er det afgørende, at der er lokaler til arkivet.

Disse 3 lejere erlægger en god husleje om måneden og med blot lidt mere aktivitet på kort sigt forventes driftsudgifterne, at kunne dækkes. MEN bestyrelsen skal målrettet arbejde på et større projekt, der muliggør en fornyelse af aktiviteter i bygningerne og en gennemgribende renovering.
Derfor er det målene, at næste år bruges til at udvikle det fremtidige projekt for skolebygningerne og hertil mulighederne for ny bosætning i lokalområdet.

Andele sælges kr. 1.000 pr stk Skriv tydeligt navn ved indsættelse af beløb på konto 0828 0004212800 eller Mobil Pay 20706

Arbejdsgruppen Jan Sørensen, Jakob Steen Andersen, Ove Hagsten Pedersen, Rikke Schultz og Palle Møldrup
 

Du kan se flere oplysninger om projektet her

 

Arkivernes dag

På grund af Corona aflyser vi arkivernes dag der skulle finde sted den 14. november.
De to film vi havde planlagt at vise “Dagligliv i 1950’erne” og “Dagligliv i 1960’erne” kan ses i arkivet efter forudgående aftale.

Åbningstider

Arkivet er kun åbent for besøg efter forudgående aftale.