Generalforsamling i Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Tirsdag den 15. marts kl. 19.00 2022 i musiksalen i Landsbyens Hus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning ved Ida Grønberg
3. Regnskab ved Ulla Nyborg
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Godkendelse af kontingent, forslag 75 kr.
6. Valg til bestyrelsen. På valg er Ida Grønberg, Rikke Schultz, Preben Danielsen. Alle genopstiller.
7. Valg af suppleanter. På valg er Majbrit Jensen og Arne Holgersen.
8. Valg af revisorer. På valg er Torleif Hansen og Jørgen Andersen. Genopstiller.
9. Valg af revisorsuppleanter. Ragnhild Pedersen og Carsten Olesen.
10. Evt. 

Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 7. marts.

Efter generalforsamling viser vi nogle af årets indkomne billeder. Måske kan I hjælpe med nogle af de personer vi ikke kender.

Der serveres kaffe og kage.

Bestyrelsen

Niels og Eva Grønberg sammen med Lise og Peder Aabrandt ombord på minesprængt skib i Helnæsbugten. Et af årets indkomne fotos.