Byrute 1.3 - Kirkens jord

Den første skole

Søren Henriksen Lund, der ejede Damsbo 1731-1754, byggede den første skole i Jordløse på kirkens jord. Den lå, hvor der nu er parkeringsplads.

I bogen "Skoleembederne i Fyns Stift" fra 1851 beskrives skolen således:
Skolestuen, der er grundmuret, er lys og rummelig. Lærerens bolig er gammel og brøstfærdig og udhusene er ligeledes brøstfærdige.

Året efter blev den erstattet af en ny skolebygning beliggende overfor - det nuværende landevejen 20.

Dagmarhus

Postkort med kirken og Dagmarhus. Ca. 1910

På grunden, hvor den gamle skole havde ligget, blev byens første købmandsforretning opført i 1875 - senere kaldet Dagmarhus, da Dagmar Hansen boede der i en årrække.
Huset var bygget ind i skrænten og var i to etager ud mod vejen. Her var gennem tiderne udover købmand også andre forretninger, postindlevering og lejligheder.

Huset blev opkøbt og nedrevet af kommunen i 1966, og grunden blev tilbageleveret til kirken.

Frede Troelsens naturstensfigur

Granitskulpturen er indkøbt af Assens Kunstråds Kunstpulje. Den blev opstillet foran kirkens parkeringspladsen den 11. november 2018. Indvielsen blev indledt med en hyggegudstjeneste i Jordløse kirke.