Byrute 11 - Frugtlunden og Bækgården

Bækgården

Beboerne på Bækgården havde fra 1672-1911 tilnavnet Bæk og tidligere og nuværende beboere i Jordløse med slægtsnavnet Bæk, har aner fra Bækgården.

Familien Odgaard købte Bækgården i 1911, og da de solgte den i 1940, beholdt de parcellen op mod Landevejen. Her byggede de ejendommen Landevejen 46, og sønnen Svend plantede frugttræer og dyrkede grøntsager på arealet. Dengang var marken drænet og tørlagt. Nogle af hans æbletræer, kan stadig ses i Frugtlunden.

Bækgården blev nedrevet i forbindelse med udstykningen af Bækmarken i 1966.