Byrute 2 - Byparken - "Holgers Lege-Være-Sted"

Byparken er et område midt i Jordløse, der indeholder legeplads for børn og voksne i alle aldre, fitnessredskaber, petanquebane, toilet, shelters, bålplads og grillhytte samt ringridderbane.

Byparken blev indviet i 2009 og er åben for alle. Ud over det daglige brug, afholder byens foreninger og institutioner samt private borgere større og mindre arrangementer på området.

"Holgers-Lege-være-sted" er etableret af Jordløse og omegns beboerforening med støtte fra en række fonde og udviklingsmidler samt egne midler og eget arbejde. Byparkens tilbud understøtter landsbyens bestræbelser på at fastholde bosætningen og tiltrække nye borgere.