Byrute 5 - Gammelgård og Ole Madsen

Gammelgård

Gammelgård er en af de oprindelige gårde i Jordløse. Den blev frikøbt i 1874 af Jørgen Jørgensen. I 1880. Solgte han gården til Ole Madsen.

Foregangsmanden Ole Madsen

født 1846 i Sdr. Broby og voksede op på et lille husmandssted i Vøjstrup, hvor han havde en tryg og god barndom.
Han kom ud at tjene som 15-årig og tjente på forskellige gårde de næste 9 år og 24 år gammel tog han et ophold på Ryslinge Højskole.
Efter højskoleopholdet fortsatte man med at være karl på gårdene, indtil hans mor døde i 1877, og han overtog forældrenes ejendom. Han blev gift med Maren, som han havde været hemmeligt forlovet med i 5 år. De købte Gammelgård i Jordløse i 1880.

Ole Madsen var med til at starte Andelsmejeriet i Jordløse i 1887. Han var mejeriets første formand. Bygningen, der rummede det første mejeri, ligger Nygårdsvej 5. Den er i dag beboelse.
Ole Madsen var også andelshaver i Faaborg Svineslagteri, og han leverede sukkerroer til Assens Sukkerfabrik, der startede i 1883.
Han var med til at starte Brugsforeningen i Jordløse og var dens forretningsfører i mange år.

Da jernbanen kom til Jordløse, var han medlem af sognerådet og han var med til at få banen oprettet. Senere blev han medlem af banens repræsentantskab.

Da hans kone Maren døde i 1901, fandt han det svært at drive gården alene. Han fik den solgt, og i 1908 byggede han huset Landevejen 49. Han blev imidlertid nødt til at købe gården tilbage, da den nye ejer gik fallit. Han fik solgt Landevejen 49, og da gården igen var solgt, byggede han et nyt hus på Stationsvej 14.
Han byggede et pakhus ved stationen og blev uddeler for Fyns Andels Foderstofforening. Pakhuset blev senere overtaget af Jordløse Andelsfoderstofforening.
Herudover var Ole Madsen medlem af menighedsrådet fra 1916-22.

Da Ole Madsen rejste fra Jordløse skrev han i sin dagbog: ”Jeg var nu blevet ældre, og havde kun mig selv at tage vare på. Jeg havde altid haft lyst til at se mig om i landet, så jeg startede på cykel og kørte rundt i landet. Jeg fik det meste af landet at se i de år”.
Ole Madsen levede de sidste år hos sin søn på Thurø.

Hvis du synes Ole Madsen lyder lidt damp-agtig, så kan du glæde dig til at læse om hans lillebror Rasmus, der rejste verden tynd og endte som eneboer i en udtørret mergelgrav på Gammelgårds jord.