De eneste ejendomme, der oprindelig lå uden for byen udover Damsbo, var vandmøllerne: Hattebæks og Rørbæks møller og vogterhusene: Wartovhuset og Hattebækshuset.
Husmandsstæderne, der oprindelig lå inde i Jordløse, var noget af det første der blev udflyttet, det skete mellem 1845 og 1879. Husmandslodderne lå samlet vest for byen ved grænsen til Strandby.
Der var nybygget enkelte ejendomme på marken i starten af 1800-tallet bl.a. Strandbyvej 77 og Strandbyvej 79.
Ligesom resten af ejendommene i Jordløse var de indtil 1874 ejet af Damsbo, hvorefter man begyndte at frikøbe dem.

Det var svært at leve af de små husmandsbrug, så det var nødvendigt at arbejde ved siden af, f.eks som daglejer eller træskærer.
Man dyrkede også specialafgrøder såsom grøntsager og under besættelsen 1940-1945 blev der dyrket tobak.

Nordhuset

Jordløse matr. 34 lå oprindelig hvor Smedestræde 8 nu ligger. Peder Jensen fæstede ejendommen efter sine forældre. Det var en betingelse, at han opførte et nyt hus på det nuværende Bækvej 9.

Original byggetegning til Peder Jensens hus på Bækvej

Overslaget på udgifter ved opførelse af et nyt hus på Jordløse Mark indledes således:

Overslag
over Bekostningerne der vil medgaa til Opførelsen af nyt hus grundmuret og stald Bindingsværks Hus, hvilket agtes opført paa fæster Jens Rasmussens Enkes Jordlod paa Jordløse Mark.

Husets Størrelse er bestemt saaledes: 7 Fag grundmuret Stuehuus, Længden 18, Dybden 11 og Højden 3 3/4 al, og 7 Fag Egebindingsværk Ladehus med en grundmuret Gavl ligeløbende med Stuehusets Sørside, Længde 18, Breden 11 og Højden 3½ al. samt forøvrigt beregnet efter medfølgende grund Tegning.

Overslaget lød på ialt 992 Rigsdaler 8 Mark og 2 Skilling

Der blev bygget til ejendommen på Bækvej 9 af flere omgange. Sylvest Jensen Luftfoto 1953.