Byrute 8 - Toftegård

Klovgård

Toftegård hed i sin tid Klovgård. I 1818 købte Hans Andersen Klovgård og hans slægt sad på gården i 140 år. To af hans døtre blev gift med Lille Jørgen Larsen (gårdmandssøn fra Jordløse matr. 12a) og de fik tilsammen 10 børn, hvoraf flere af dem blev gift ind i de andre gårdmandsslægter i Jordløse.

Bodil Cathrine blev gift med Peder Madsen Andersen fra Kærsgård og de bosatte sig på Landevejen 43, som blev udstykket fra Kærsgård.

Hans blev gift med Karen Jørgensen fra Gammelgård og de bosatte sig på Stødkilde, som blev udstykket fra Gammelgård.

Gjertrud blev gift med Lars Skov, som endte med at blive byens rigeste mand. Se mere om ham i Byrute 3

Johanne blev gift med Hans Jørgensen fra Gammelgård og de bosatte sig på Pilemae, som blev udstykket fra Gammelgård.

Maren blev gift med Peder Andersen fra Østervang, som de overtog i 1890.

Jørgen overtog Klovgård og frikøbte den i 1904. Jørgen blev ikke gift og fik ikke børn. Gården blev derfor overtaget af hans niece Marie og Jens Peder Søby. Marie var datter af Hans og Karen fra  Stødkilde.

Folk og fæ på Toftegårds gårdsplads ca. 1905. I midten med kasket og blankpudsede træsko gårdejer Jørgen Jørgensen.