Landrute 7 - Gammel fælles grusgrav

Jordløse Bakker

Området lå indtil slutningen af 1800-tallet hen som overdrev, der blev afgræsset af kreaturer. Alle gårdene i Jordløse havde en parcel i bakkerne. Det var Peter Hansen Højsgård der plantede det første skov i bakkern og efterhånden blev der plantet mere og mere skov.

Danmarks Naturfond ejer i dag flere arealer i Jordløse Bakker og de er udlagt som overdrev med afgræsning af kreatuerer. 
Dette tiltrækker flere sjældne planter, insekter og sommerfugle.

Bakkerne