Referat af bestyrelsesmøde 21.3.2019

Konstituering af den nye bestyrelse og arbejdsdeling

Formand: Ida Grønberg
Kasserer: Ulla Nyborg
Sekretær: Rikke Schultz

Siden sidst

Orientering fra kasserer

 • Salg af medlemskort. Ulla laver fordelingsliste
 • Logo til  foreningen og arkivet
  Rundt loge rød/ sort blev valgt
 • Rasmus Lock:
  Kopier af Sannes Film – Ulla får film også evt. Fra Kenneth
  Rasmus Madsens bøger

Nøgler til arkivet – Ulla – skaffer nøgle til Bente og Karin

Arbejdsopgaver i 2019

 • Opgaver i forbindelse med stiprojekt
 • Status på Planlægning af aktiviteter
 • Gåtur – Ulla star for planlægningen
 • Forberedelse af jubilæumsfest
  Praktiske rammer og menu: Lene, Klavs og Birthe
  Birthe kontakter Tommy og Karen. Vi vil gerne have en liste over mulige fællessange
  Thomas Bytoft – om festtale – Ulla – max. 15. Minutter
  Historisk quiz: Ulla, Bente, Karin og Ida.
  Præmier – sponsorgaver  – Lene

Arkivernes dag – 9. November

Udstilling om udskiftningen

Bestyrelsesmøde og rengøring af arkivet
Den 22. Maj kl. 17.30
Vi bestiller pizzaer til kl. 18.30

EVT

Liste vedr. arbejdsopgaver vedhæftet som bilag