Arbejdsopgaver 2013

Renskrivning:
Rasmus Madsens breve – Birthe og Ida
Rasmus Madsens bøger – Majbrit
Ole Madsens erindringer – Ida
Scanning  – Ulla

Arkibas:
Journalisering af afleveringer – Ulla
Registrering af arkivalier – Ulla
Registrering af avisudklip – Majbrit og Kirsten
Opdatering af ejendomme iht. databasen www.weblager.dk
Opdatering af personer i henhold til folketællinger og kirkebøger

Internet:
Registrering og arkivering af referater fra www.jordløse.nu
Arkivering af nyhedsmail – Ulla
Registrering og arkivering af ejendomsannoncer

Indskrivning:
Indskrivning af register over skifteprotokoller m.v.
Opdatering af kirkegårdsregister – Majbrit og Thorkild
Folketællinger, Trunderup
Kirkebøger

Avisudklip – Kirsten og Majbrit

Filmoptagelse incl. bearbejdning + registrering i Arkibas
Bearbejdning og registrering af gamle film

Lydoptagelser incl. bearbejdning + registrering i Arkibas
Bearbejdning og registrering af gamle lydoptagelser

Fotografering – Thorkild, Ulla

Historisk Atlas Ida og Kirsten

Opdatering af Vejvisere

Annoncer, plakater, nyhedsmail, hjemmeside – Ulla