Referat af bestyrelsesmøde 24.01.2018

 1. Siden sidst
  Præsten i Brahetrolleborg – kan ikke 14. marts, men han er hyret til næste år den 13.marts 2019
  Bogen om Jordløse Boldklub
  Indlæg – til Assens Folkeblad – Søbo-linden – Ulla skriver
  Generalforsamling i SLA – Fyn den 13.3: Ida og Ulla evt. Rikke
  Der kommer måske et par nye medarbejdere
 2. Planlægning af generalforsamling
  Idéer
  Mogens Pedersen – Smedens søn
  Hans Bjørnsson
  Ninon Schloss
  Ulla spørger Mai Britt om hun vil lave kaffe.
  Lene bager kage
  Vi mødes 18.15 i musiklokalet.
  Forslag til kontingent 75 kr pr. år

 3. Årsplan
  Onsdag den 23. Maj kl. 18.30 – Gåtur – Skovmarken – John Holler? – Ulla spørger
 4. Onsdag den 12. September – fortælleaften/ Pigerne på Sprogø – Carsten Egå Nielsen m. alt betalt max. 4000. Birthe undersøger.
  10. november – Arkivernes dag 10.00-14.00.
  11. marts 2019 kl. 19.00 – Generalforsamling

 5. Status på årsskrift.
  Klavs og Birthe arbejder på deres artikel
  Ellen Ægedius har skrevet
  Ulla og Rikke skriver

 6. Gennemgang af arkivet

 7. evt.

Rikke Schultz