Butikkerne langs Landevejen i 1940 og 1965

Købmand Berg. Landevejen 45. Ca. 1950

Udstilling arkivernes dag 2015. 
I årets udstilling sætter vi fokus på butikker og forretningsliv langs Landevejen i Jordløse. For at beskrive en udvikling, har vi valgt at se på forretningslivet langs Landevejen i 1940 og 1965. De to årstal er valgt, fordi de giver et billede af byen for 75 og 50 år siden.

1940
Jordløse sogn havde i 1940 omkring 1150 indbyggere. Det var det år, man kunne indvie den nye centralskole for de større børn, de mindste årgange blev på forskolen, der lå Landevejen 36. Byen var en stationsby med tilknyttet posthus og hotel.

Skolebørnene fra dengang husker Jordløse som en levende by med mange forretninger. På vej til og fra skole kunne man smutte forbi brugsen eller købmand Berg og få sig en lakridspibe eller gå forbi Tatol og tage et stykke sæbe med hjem til mor. Skulle man have nyt tøj, kunne man gå til manufakturhandler Magrethe Clausen eller man kunne få syet en kjole eller forandret en eksisterende i Maren Leermann’s systue i nr. 25. Gjaldt det en frakke eller ligefrem jakkesættet til konfirmationen, så var der skræddermester Anton Rasmussen, der kun beskæftigede sig med herreekvipering. Sko kunne man købe eller få repareret hos skomager Peder Larsen i nr. 38.

Kød kunne man få fra slagtermester Keller, der i 1940 kørte rundt og solgte slagtervarer og pølser fra sin bil.

Skulle man have brød, var der i 1940 hele tre muligheder: brødudsalget i nr. 21 eller 51 eller man kunne gå til bagermester Løndahl Andersen i nr. 59, der havde det charmerende øgenavn Cementbageren. I nr. 51 kunne herrerne og drengene også blive klippet. Skulle hele familien klippes og barberes, så var det bedre at gå til nr. 28, hvor der både var frisør- og barbersalon. Benzin tankede man i 1940 hos Købmand Berg i nr. 45.

1965
Femogtyve år senere – i 1965 – er Jordløse stadig en livlig handelsby. Indbyggertallet er faldet til ca. 1000 sjæle[1], stationen er lukket i 1954 og hotellet er blevet til en kro.

Men butikkerne langs Landevejen er blevet større. Slagter Keller’s søn har bygget beboelse m. butik Landevejen 10, så byen har nu en rigtig slagterforretning. Magrethe Clausens Manufakturforretning er blevet overtaget af Johanne Nordtorp, og den er flyttet til en nybygget forretning i nr. 22.

Købmandsforretningen med benzinsalg drives nu af Kamma og Aage Roth og Brugsen er blevet bygget om af flere gange, så nu kan man selv gå rundt og finde varerne på hylderne.

Hvis skolebørnene skal have slik, så falder mange ind hos Mutter Greve’s i den nye butik i nr. 25 på hjørnet af Landevejen og Jordløse Møllevej. Her er både slik, brødudsalg og kioskvarer. Bor man i den anden ende af byen, så er der brødudsalg i nr. 59. Her er det bagermester Løndahl Andersen’s datter Inger, der springer bag disken. Længes man efter duften af sæbe og parfume, så er der stadig mulighed for at handle i Tatol i nr. 30. Gartnerparret Ellen og Aage Heegaard Nielsen har bygget ny blomsterbutik i tilknytning til gartneriet i nr. 52, og der er indrettet sparekasse i det gamle sygekassekontor i nr. 49.

De overlevede ikke
De fleste butikker overlevede perioden1940-1965. Men der var en del andre forretninger, der drejede nøglen i den periode. Det var typisk fag, der forsvandt sammen med den udøvende håndværker. Det gælder for cykelsmeden, skomageren, elinstallatøren, skrædderen, syerskerne og saddelmageren.
Mejeriet lukkede i 1964, hvorefter det blev ombygget til benzintank og autoværksted

Gengangerne og nye i 1965
Blandt de liberale erhverv er der også en række gengangere fra 1940. Det gælder smeden i nr. 32, to tømrer/ snedker forretninger i nr. 27-29 og nr. 42, gartneriet i nr. 52, Niels Lehrmanns trævarer en gros i nr. 17 og lægen dr. Vestergaard i nr. 41.

De nye forretninger, der blomstrer op langs landevejen i perioden 1940 – 1965 afspejler den generelle udvikling i perioden fra landbrug- og håndværkersamfund til industri-, byggeri- og motorsamfund.

Nyt langs landevejen i 1965 er 2 tømrerforretninger, så der nu er i alt er 4 tømrer/ snedkerforretninger og en malerforretning. Er man på gennemfart, er der tre steder, man kan tanke benzin. Det er hos Købmand Roth, hos mekanikeren i nr. 21 og ved det ombyggede mejeri i nr. 44.
Nye er også de to vognmandsforretninger i nr. 4 og 50 og lillebils-forretningen i nr. 58
Endelig er der åbnet en køreskole i nr. 25.

Butikker i både 1940 og 1965
Slagter Keller i nr. 8 og 10
Manufakturforretning i nr. 20 og 22
Dame- og herrefrisør i nr. 28
Tatol i nr. 30
Brugsen i nr. 34
Købmanden i nr. 45
Bageren i nr. 59

Butikker der lukker mellem 1940 og 1965
Brødudsalg i nr. 21
Herrefrisør og brødudsalg i nr. 51
Cykelværkstedet i nr. 56

Nye butikker i 1965
Mekaniker med benzin i nr. 21
Brødudsalg m. kiosk i nr. 25
Sparekassen i nr. 49
Blomsterudsalg i tilknytning til gartneriet i nr. 52

Liberalt erhverv langs landevejen i 1940 og 1965
Forretninger i både 1940 og 1965
Ske- og vejmand i nr. 9
Trævarer en gros i nr. 17
Snedker/ tømrerforretninger i nr. 27-29
Smedjen i nr. 32
Lægen i nr. 41
Tømrerforretninger i nr. 42
Gartneri i nr. 52
Forsamlingshuset i nr. 53

Forretninger der lukker mellem 1940 og 1965
El-installationsforretningen i nr. 19
Jordmoder i nr. 19
Hjulmager i nr. 20
Systuen i nr. 25
Skomageren og skoforretning i nr. 38
Sadelmageren i nr. 40
Mejeriet i nr. 44
Skrædder og herreekvipering i nr. 47

Nye forretninger i 1965
Vognmandsforretning i nr. 4
Tømrerforretning i nr. 15
Køreskole i nr. 25
Snedkerværksted i nr. 38
Malerforretning i nr. 47
Vognmandsforretning i nr. 50
Lillebil forretning i nr. 58

[1] Ifølge Danmarks Statistik er der den d. 27.9.1965 997 indbyggere i Jordløse sogn