Referat af bestyrelsesmøde 19.02.2020

 1. Sponsorat fra Lions
  Vi har fået 15.000 kr. fra Lions – til diverse teknologi – især Scanner.
  De vil gerne have et indslag til et arrangement i efteråret
  Ulla har skrevet et brev – sender en hilsen når scanneren er købt med et foto af det nyindkøbte maleri
 2. Årsplanen:
  16. maj Byens dag. Arkivet deltager med en udstilling om de huse, der er til salg.
  10 juni kl. 19.00 Gåtur ved Østrupgård og Trente Mølle. (Loft på deltagere?)
  16. september kl. 19.00. Pigerne fra Sprogø. V/ Karsten Egø Nielsen. Tilmelding og køb af billetter oplyses senere. Max. 100 deltagere. Pris: 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke medlemmer. Prisen er incl. kaffe og kage.
  14. november kl. 10.00 – 14.00 Arkivernes dag. Udstilling og visning af film.
  10. marts 2021 kl. 19.00 Generalforsamling
 3. Indlæg til Tacklingen
  Arkibas fylder 5 år. Med i Tacklingen
  Teksten laves i morgen.
 4. Restaurering af kort – der kommer et tilbud fra Odense Bys Museum – bevaringsafdelingen
 5. Årsskriftet
  Der bliver 44 sider.
  Klar til korrekturlæsning inden weekenden.
  Ulla giver det til Ida, Birthe og Rikke
  Korrektur skal være klar tirsdag aften.
 6. Generalforsamling
  Mai-britt laver kaffe. Lene bager kage.

Dagsorden:

 1. Vag af dirigent – Lene spørger Arne Holgersen
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab v. Kasseren Ulla Nyborg
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Godkendelse af kontingent – Forslag 75 kr
 6. Valg til bestyrelse. På valg er
  Ida Grønberg
  Rikke Schultz
  Lene Hansen (genopstiller ikke)
  Rikke spørger – Preben Danielsen – først
  Bente spørger – Anni Rosenbæk
 7. Valg af suppleanter
  Majbrit Jensen og Arne Holgersen
 8. Valg af revisorer
  Torleif Hansen og Jørgen Andersen
 9. Valg af revisorsuppleanter
  Ragnhild Pedersen og Carsten Olesen

Udstilling: Materiale fra Hole Grafik .
Film: Intro – Ulla

7. Naturvejleder. Ulla og Rikke
8. Ulla har lavet et nyt logo – skal med til Tacklingen
9. Evt.

Rikke Schultz