Referat af bestyrelsesmøde 22.01.2020

 
 1. Årsplan for 2020:
  11. marts 2020 kl. 19.00: Generalforsamling i Musiklokalet på Friskolen.
  Gåtur: Dato evt. 10. juni.  Lene spørger Ebbe , Ida spørger Jens angående besøg på Østrupgård.
  Måske aftale med naturvejleder Leif Sørensen angående besøg på Trente Mølle.
  16. maj 2020 10-15: “Byens Dag” – huse til salg. Birgitte kontakter ejendomshandlere om hvilke huse, der p.t. er til salg. Arkivet udfærdiger historie om disse huse- 
  16. september kl. 19.00 i musiklokalet på friskolen “Pigerne på Sprogø’. Birthe kontakter Carsten Egø Nielsen for bekræftelse aftale, som er et par år gammel. Der er sendt SMS.
  Entre??? for ikke-medlemmer. 
  14. november 2020 10-14: Arkivernes dag. 
  10. marts 2021: Generalforsamling.
 2. Nyt fra kasserer og arkivleder Ulla: 
  Veluxfonden får vi ikke noget fra. Ved henvendelse kunne de ikke finde vores ansøgning på 13.000 kr til scanner.
  Et gammelt kort fra 1772 har museet i Odense sagt, at de har en konservator, der derne vil arbejde med.
  Vi synes det er en god ide, at tilflyttere får udleveret et årsskrift vedlagt et brev vedr. kontingent samt at arkivet sandsynligvis har materiale liggende angående deres hus i området.  Materialet uddeles af “ambassadørerne” Marianne og Henriette. 
  Netdisk er ok til back-up, men er langsomt. Ulla har derfor lave en OneDrive, så Ulla skal have besked hvis man lægger noget derud.
 3. Avisartikler hvor der nu er frit valg.
  24. marts: Birthe om Enghavevej 22.
  2. juni Ulla om Rasmus Madsen
  11. august:  Rikke om “det høje hus”.
   20. oktober:  Bente om noget!!!
 4. Årsskrift
  Lene og Birthe: Motorcykler i Jordløse og Trunderup.*
  Rikke: Gårde og husmandssteder.
  Karin:, Bente og Ulla: Sjove episoder fra besættelsestiden.
  Ellen Ægidius: noget
  Ulla: Smedien i Trunderup.
  Ida: Årsberetning.
  Korrektur læses af Ida og Birthe i uge 9l.  Tryk i uge 10. 
 5. Generalforsamling 11. marts 19.00.
  Orientering i Nyhedsmail, på facebook og Piranja (Haarby brugs). Korrektur af Ida og Birthe
  Udstilling om stiprojektet: Ulla og Rikke.
  Der vises 2 film: Sandbergs film fra 50’erne og Chr. Hansens film.M
  aibritt spørges om hun vil lave kaffe. Hvem spørger ??????
  Lene tilbyder at bage kage.
 6. Tacklingen  med deadline 21. februar.
  Ida og Birthe læser korrektur specielt m.h.p. datoer og evt. tilmeldinger. 
Referent Birthe